BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Tuesday, November 30, 2010

Prosa:Hikayat Khoja Maimun-Soalan 1

Soalan 1

Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah Bayah mendengar kata Khoja Maimun itu lalu ia pun fikir seketika di dalam hatinya. “Jikalau tiada kuturutkan kehendaknya kalau-kalau aku diperbuatnya seperti Tiung itu! Jikalau demikian, baiklah kusuruhkan ia pergi tetapi insya-Allah Taala perempuan ini aku perlalaikan juga akan dikau!” Setelah sudah ia berfikir itu maka ujarnya,”Hai Siti yang mulia yang amat elok paras, jikalau demikian baiklah tuan segera mendapatkan anak raja itu, kerana tuan sudah berjanji dengan dia, supaya jangan kedapatan kata kepada anak raja itu kelaknya! Tuan pun sangat bebal oleh bertanya kepada Tiung itu daripada sebab dia pun ingin juga, bagaimanapun adalah dengkinya juga akan tuannya, baiknya belum terlanjur fikirnya pekerjaan tuan. Jikalau sudah, ialah esok yang memberitahu kepada tuan yang laki-laki! Adapun akan bahagian hamba ini haraplah tuan yang kejahatan sekalipun pekerjaan tuan, insya-Allah Taala di atas hamba membaikkan dia. Jikalau datang pun tuan yang laki-laki tiada mengapa. Baiklah tuan segera pergi! Kalau-kalau sudah tiba anak raja itu menanti tuan daripada hamba pun sangat hendak berbual, murkalah ia dengan tuan kelaknya. Apakah yang dicari oleh manusia di dalam dunia ini melainkan martabat, kekayaan, harta dan kejayaan? Tiada adalah yang lebih baik kepada martabat raja atau anak raja itu dengan tetapi dengan ikhtiar juga maka sempurna adanya. Baiklah tuan segera pergi mendapatkan anak raja itu tetapi dengan ikhtiar juga. Akan hamba ini adalah seperti hikayat cetera seekor Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar. Demikian adanya!”

Maka kata isteri Khoja Maimun, “Hai Bayan, bagaimanakah hikayatnya? Kamu ceterakanlah kisah Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar itu?” Maka kata Bayan “Mengapa maka tuan hendak mendengar Hikayat Bayan itu? Tidak sabar anak raja itu menanti tuan? Baiklah tuan segera pergi dahulu. Insya-Allah Taala, esok harilah hamba bercetera.” Maka kata Bibi Zainab,”Jikalau ada kasihmu akan aku, berceteralah engkau dahulu kepada aku sekarang sebelum aku pergi ini.” Kepada hati Bayan,”Jika demikian insya-Allah Taala dapatlah perempuan ini aku perlalaikan dia.”

((Dipetik daripada prosa tradisional “Hikayat Khoja Maimun” dalam antologi Harga Remaja, hlm. 75-76)

i. Berikan maksud aku perlalaikan juga akan dikau. 1m

ii. Berdasarkan petikan di atas, bagaimanakah caranya burung Bayan itu melalaikan isteri Khoja Maimun? 3m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah Bayan melalaikan isteri Khoja Maimun? Berikan empat alasan anda. 4m

SKEMA
i. …aku menyebabkan isteri Khoja Maimun melupakan hajatnya untuk pergi berjumpa dengan anak raja

ii. …dengan memuji kemuliaan hati dan keelokan rupa paras isteri Khoja Maimun …melahirkan kebimbangannya jika anak raja itu marah atas kelewatan isteri Khoja Maimun menemuinya…menceritakan kisah burung Bayan yang telah dicabut bulunya oleh isteri saudagar.

iii. wajar…kerana perempuan itu ialah isteri Khoja Maimun…mengelakkan isteri Khoja Maimun melakukan perkara yang tidak baik dengan lelaki lain…menyelamatkan rumah tangga Khoja Maimun ….berlaku curang kepada suami adalah dosa besar

Prosa: Hikayat Indera Nata-Soalan 16

SOALAN 16

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka ia pun terlalulah amarahnya lalulah ia berjalan segera mengikut bekas tapak gajah itu dan tiada beberapa lamanya berjalan maka terlihatlah kepada gajah itu dan tuan puteri ketujuh orang ada di atas gajah itu. Maka raksasa dua laki isteri itu pun sangatlah amarahnya. Maka ia pun segera mengusir Indera Nata dan tuan puteri ketujuh itu serta dengan tempik soraknya.

Hatta maka tuan puteri sekalian itu pun menangislah bercintakan dirinya dan Indera Nata itu pun sampailah ke tepi laut serta mencita gemala hikmat yang daripada Betara Gangga itu.

Maka Betara Gangga pun terpandanglah kepada Indera Nata. Maka Betara Gangga pun menyuruhkan lembur dan naga akan menyeberangkan Indera Nata seraya katanya,”Hai lembur dan naga, segeralah olehmu pergi mendapatkan cucuku Indera Nata itu kerana ia diusir oleh raksasa dua laki isteri dan bunuh olehmu akan raksasa itu!” Maka lembur dan naga itu datanglah bersegera kepadanya bermohon kepada Betara Gangga itu seraya mendapatkan Indera Nata. Maka dilihat oleh Indera Nata lembur dan naga itu maka katanya, “Hai lembur dan naga, sahaja engkau datang menolong kepada aku, seberangkanlah aku ini sekalian!”

Maka sembur lembur dan naga itu katanya, “Ya Tuanku Indera Nata, segeralah tarik tali gajah itu naiklah duduk di belakang kedua ini serta dengan gajah itu sekalian!”

Maka Indera Nata pun segeralah menarik tali gajah itu lalu dibawanya naik ke atas lembur dan naga itu pun menyeberangkanlah. Setelah sampai ia di seberang maka raksasa itu pun datanglah ke tepi laut. Maka tangannya disorongkan ke laut serta datang pertengahan laut itu maka lembur dan naga itu pun segeralah menarik tangan raksasa itu dua laki isteri dibawanya ke dalam laut. Hatta maka raksasa pun lemahlah dan ia pun matilah kedua laki isteri.

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja,)

i. Siapakah yang paling berkuasa seperti yang digambarkan dalam petikan di atas? 2m

ii. Nyatakan dua peristiwa luar biasa dalam petikan di atas. 2m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah raksasa dibunuh? Berikan empat alasan anda. 4m


SKEMA:
i. Betara Gangga…memerintahkan agar raksasa dibunuh

ii. …kemunculan lembur(ular sakti) dan naga untuk menolong Indera Nata…Indera Nata dan puteri-puteri serta gajah menaiki belakang makhluk-makhluk itu…perbuatan lembur dan naga menarik kedua-dua raksasa ke dalam laut lalu raksasa terbunuh

iii. wajar…raksasa merupakan ancaman kepada tujuh orang puteri dan Indera Nata…raksasa ingin menjadikan puteri-puteri tersebut sebagai makanannya

Monday, November 29, 2010

Prosa: Hikayat Indera Nata-Soalan 15

SOALAN 15

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka mak inang pun segeralah membukakan pintu itu lalu ia pergi memberitahu akan Tuan Puteri Cenderawati. Setelah bondanya mendengar Indera Nata datang itu maka segeralah ia mendapatkan anakanda itu.

Arakian maka tuan puteri pun terlihatlah kepada tuan puteri tujuh orang itu dibawa oleh anakanda itu. Maka hati bondanya pun terlalu sukacita melihat anakanda itu. Maka lalu ia memeluk mencium anaknya itu seraya katanya,”Wah anakku tuan, hiduplah rasa hatiku tuan dan nyawa bonda tuan adapun selama anakku pergi itu tiadalah aku mahu makan dan minum dan tidur daripada sangat aku bercintakan anakku ini!”

Hatta maka Indera Nata pun lalu menyembah serta sujud kepada bondanya itu serta kata bondanya sambil bercucuran air matanya,”Hai anakku Indera Nata, betapalah anakku beroleh gajah bergadingkan emas ini dan tuan puteri sekalian?”

Maka Indera Nata pun berceterakan hal ehwalnya daripada permulaannya datang kesudahannya itu. Maka tuan puteri pun menangis mendengar cetera anaknya itu serta katanya,”Wah anakku tuan, adapun jika anakku tiada datang nescaya matilah bonda ini tuan!”

Maka Indera Nata pun terlalu kasihan mendengar bondanya itu. Sebermula maka tuan puteri yang ketujuh orang itu pun bercintakan ayah bondanya. Seketika maka ia pun menangis pula bersama-sama dengan bonda Indera Nata itu. Setelah sampailah kepada tengah malam tiadalah beroleh tidur. Adapun tangisnya itu dua perkara suatu sebab bertemu dengan anakanda Indera Nata dan kedua tangisnya itu sebab bercerai dengan ayahandanya. Setelah itu maka hari pun sianglah, maka tuan puteri yang ketujuh orang itu pun berdiamlah ia bersama-sama dengan Tuan Puteri Cenderawati.

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 67- 68)
i. Apakah maksud rangkai kata hiduplah rasa hatiku? 1m

ii. Mengapakah Tuan Puteri Cenderawati terlalu sukacita melihat Indera Nata? 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah perasaan kasih sayang amat penting dalam kehidupan? 4m

SKEMA
i. …perasaan riang gembira muncul semula setelah lama bermuram

ii. …kerana sudah terlalu lama baginda tidak bertemu dengan anaknya Indera Nata…baginda hilang selera hendak makan dan minum serta tidak dapat melelapkan mata…rindu baginda terhadap Indera Nata terubat apabila anaknya itu pulang ke istana.

iii. …kasih sayang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan…ibu dan anak hidup dalam suasana penuh kasih sayang…kehidupan mereka dirasakan amat bermakna, tidak berasa kosong atau hampa…kasih sayang antara suami dengan isteri dapat mengukuhkan institusi keluarga

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 14

SOALAN 14

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka sahut Tuan Puteri Cendera Kesuma,”Hai kakanda, adapun nama hamba ini Puteri Cendana Kesuma anak Raja Mesir dan Puteri Norlila anak Raja Baghdad dan Puteri Indera Paksi ini anak Raja Siam dan Puteri Ratna Cahaya ini anak Raja Kufah dan Puteri Ratna Bagang ini anak Raja Iraq dan Puteri Cendera Maha Dewi ini anak Raja Peringgi!

Sebermula adapun adinda sekalian ini ditaruh oleh raksasa di sini sebab hendak dibesarkannya. Apabila sudah besar hamba sekalian, maka dimakannyalah dan demikianlah hal adinda sekalian ini.”

Maka kata Indera Nata,”Hai adinda sekalian, betapakah fikir adinda sekarang ini?”

Maka kata tuan puteri yang ketujuh itu, “Adapun jikalau kakanda kasih akan hamba, hamba menyerahkan diri sekalian akan tuan hamba minta dibawa kepada kakanda pulang ke benua Rom dan biarlah adinda sekalian perhambakan diri kepada kekanda.” Maka oleh Indera nata pun terlalu suka hatinya seperti orang beroleh gunung emas rasanya serta ia berpantun:
“Rakit-rakit dari Inderagiri, Menyeberang hendak ke Pulau Jawa; Jikalau tuan puteri suka menyerah diri, Nanti esok kakanda bawa.”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 61-62)

i. Berikan maksud rangkai kata betapakah fikir adinda sekarang ini? 2m

ii. Nyatakan tiga kesulitan yang sedang dihadapi oleh ketujuh-tujuh orang puteri itu. 3m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah Indera Nata membantu membebaskan puteri-puteri itu? Berikan tiga alasan anda. 3m
SKEMA
i. …apakah rancangan adinda sekarang/ apakah yang endak dilakukan sekarang ini

ii. …terpisah daripada ibu bapa masing-masing kerana diculik raksasa…dipelihara raksasa…akan dimakan raksasa apabila sudah besar

iii. wajar…raksasa ialah makhluk yang jahat…puteri-puteri itu akan mati dimakan raksasa…puteri-puteri itu sanggup memperhambakan diri kepada Indera Nata

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 13

SOALAN 13

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.
Hatta maka hari pun petanglah. Maka raksasa itu pun tidurlah ia dua laki isteri. Apabila hampirlah siang maka ia pun pergilah keduanya ke dalam hutan mencari gajah bergadingkan emas kesana ke mari tiada juga diperolehnya.

Maka dengan takdir Allah bertemulah ia dengan seorang raja namanya Raja Rom ia pun pergi berburu dengan segala menteri dan hulubalang dan rakyat sekalian.
Syahadan adapun raja itu naik gajah bergadingkan emas. Setelah dilihat oleh raksasa itu pun terlalu sukacitanya. Maka sekalian rakyat itu pun habislah dimakannya, seorang pun tiada tinggal lagi. Maka gajah itu pun diambilnya lalu dibawanya pulang.
Setelah itu maka raksasa itu pun kembalilah ke mahligai tuan puteri itu.

Maka kata tuan puteri,”Hai nenekku, sebenarnya kasih nenekku akan kami sekalian ini dan lagi jika ada kasih nenekku akan kami ini carikanlah kami kijang putih bertanduk emas serta kain yang hitam ini nenekku sucikan sampai putih! Jikalau belum lagi putih janganlah nenekku kembali.”
(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 64-65)

i. Berikan maksud rangkai kata seorang pun tiada tinggal lagi. 2m

ii. Apakah muslihat tuan puteri untuk menyelamatkan diri daripada dimakan oleh raksasa. 3m

iii. Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh oleh orang yang bijak menggunakan akal fikirannya? 3m


SKEMA
i. …tidak ada sesiapa yang terselamat

ii. …meminta raksasa mencari kijang putih bertanduk emas untuk mereka…meminta raksasa membasuh kain hitam sehingga menjadi putih…selagi kain hitam itu tidak menjadi putih, raksasa tidak dibenarkan pulang

iii. …mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya…dapat menyelamatkan nyawa pada waktu kecemasan…dapat membuat muslihat untuk mengelirukan musuh

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 12

SOALAN 12

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.
Sebermula maka tersebutlah perkataannya raksasa mencari kijang putih itu. Maka ia pun tiadalah bertemu dan beberapa gunung yang besar-besar habislah dijalaninya daripada sakit hatinya mencari kijang itu. Setelah demikian maka ia pun marahlah tuan puteri itu lalulah ia segera berjalan pulang melihat isterinya yang membasuh kain hitam itu. Maka didapatinya lagi isterinya membasuh kain hitam itu. Mulalah habislah koyak-koyak tiada juga mahu putih.

Maka kata suaminya, “Hai isteriku, jika demikian marilah kita kembali dahulu!”

Maka ia pun kembalilah lalulah berjalan. Setelah sampai ke rumahnya maka dilihatnya kepada mahligai itu gajah itu tiada lagi.

Maka katanya, “Ke mana gerangan gajah ini hilangnya?” Maka lalu dilihatnya tuan puteri sekalian itu tiadalah.

Maka katanya,”Bukankah aku kata manusia ada di dalam mahligai ini. Jika demikian sahaja dicurinya akan tuan puteri itu sekalian.”

Maka ia pun terlalulah amarahnya lalulah ia berjalan segera mengikut bekas tapak gajah itu dan tiada berapa lamanya berjalan maka terlihatlah kepada gajah itu dan tuan puteri ketujuh orang ada di atas gajah itu. Maka raksasa dua laki isteri itu pun sangatlah amarahnya. Maka ia pun segera mengusir Indera Nata dan tuan puteri ketujuh itu serta dengan tempik soraknya.

Hatta maka tuan puteri sekalian itu pun menangislah bercintakan dirinya dan Indera Nata itu pun sampailah ke tepi laut serta mencita gemala hikmat yang daripada Betara Gangga itu.

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)
i. Apakah maksud rangkai kata habislah koyak-koyak tiada juga mahu putih . 2m

ii. Mengapakah raksasa itu menjadi sangat marah? 3m

iii. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menangani perasaan marah dalam diri kita? 3mSKEMA
i. …kain itu carik, namun masih lagi hitam

ii. …gagal mencari kijang putih…gajahnya sudah hilang…tuan puteri juga sudah tiada…melihat tuan puteri ketujuh orang berada di atas gajah

iii. …banyak bersabar… cuba mententeramkan diri…berfikiran secara rasional..ingat akan Tuhan

Prosa:Hikayat Indera Nata- Soalan 11

SOALAN 11

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Hatta maka beberapa lamanya ia berjalan sampailah ia ke negeri Rom itu lalu masuklah ia ke dalam rumah bondanya Si batu Kembar itu.Setelah dilihat oleh Si Batu Kembar anaknya datang itu terlalulah sukacitanya lalu dipeluknya dan diciumnya itu.

Syahadan maka baginda pun bertanya,”Hai Indera Jenaka, manatah Si piatu itu sekarang ini?”

Maka sembah Indera Jenaka itu, “Ya tuanku. adapun Si Piatu itu bukankah anak namanya benar dan namanya yang benar Indera Nata kerana sekalian mergastua yang di dalam hutan menyebut namanya Indera Nata. Arakian maka adalah Indera Nata itu sudahlah ia menyeberang lautan dibawa oleh lembur kehendaknya ke negeri Pattani, ya Tuanku Syah Alam. Adapun Indera Nata itu terlalu sekali beraninya dan beberapa ia bertemu dengan mergastua yang buas-buas itu pun tiada memberi bahaya akan dia dan jika tiada dengan Indera Nata itu nescaya matilah hamba dimakan oleh segala binatang. Maka hamba pun berlalu sekali hairan melihat kelakuannya itu kerana sangat ia berani dengan segala binatang itu adalah ia berkata-kata seperti ia berkata dengan manusia juga. Maka hamba pun terlalu takut melihat kelakuannya itu.”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Apakah maksud rangkai kata dibawa oleh lembur kehendaknya? 2m

ii. Nyatakan tiga kelebihan yang ada pada Si Piatu seperti yang diceritakan oleh Indera Jenaka. 3m

iii. Sekiranya anda ialah raja,apakah tindakan yang mungkin anda ambil untuk menyambut kedatangan Indera Nata? Berikan tiga cadangan. 3mSKEMA
i. …sejenis ular sakti membawa Indera Nata/Si Piatu dengan berpandukan arahannya

ii. …sekalian mergastua menyebut namanya Indera Nata…menyeberang lautan dibawa oleh lembur…mergastua yang buas tidak memberi bahaya akan dirinya…berkata-kata dengan binatang seperti berkata dengan manusia

iii. …meraikan Indera Nata seperti seorang raja…memberikan anugerah tertinggi negara kepada baginda…memberikan jawatan penting dalam negeri kepada baginda

Sunday, November 28, 2010

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 10

SOALAN 10

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka Indera Nata pun amat takut, katanya, “Hai tuan puteri, betapa bicara kakanda ini, kalau didapatinya kakanda ini oleh raksasa itu?”

Maka oleh tuan puteri akan Indera nata itu ditaruhnya di dalam peti emas. Setelah sudah maka raksasa itu pun datanglah dua laki isteri. Setelah sampai maka ia pun mencium bau manusia.

Maka katanya,”Hai cucuku, di manakah bau manusia ini? Adakah manusia di dalam mahligai ini?”

Maka kata Tuan Puteri Cendera Kesuma,”Hai nenekku, tiadalah pernah manusia sampai ke mari! Melainkan kami ini juga manusia. Jikalau nenekku hendak makan kami ini, makanlah ketujuh orang ini.”

Maka kata raksasa itu,”Hai cucuku, sudahkah besar hatimu itu?”

Maka kata Tuan Puteri,”Hai nenekku,lagi sangat kecil hati kami ini, jikalau nenekku hendak segera membesarkan hati kami, carikanlah gajah yang bergadingkan emas supaya hati kami lekas besar!”

Sebermula maka fikir raksasa itu; benarlah seperti kata tuan puteri itu seperti katanya,”Hai cucuku, esok harilah aku pergi mencari kehendakmu itu!”

Hatta maka hari pun petanglah. Maka raksasa itu pun tidurlah ia dua laki isteri. Apabila hampirlah siang maka ia pun pergilah keduanya ke dalam hutan mencari gajah bergadingkan emas ke sana ke mari tiada juga diperolehnya.

(Dipetik daripada prosa tradisional “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja,hal. 64 )


i. Huraikan maksud kata-kata dalam perenggan pertama petikan ini. 2m

ii. Huraikan bukti kebijaksanaan Puteri Indera Kesuma. 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah raksasa ingin makan ketujuh-tujuh orang puteri itu? 3m

SKEMA
i. …Kebimbangan Indera Nata tentang kehadirannya di mahligai itu. Dia bimbang kehadirannya diketahui oleh raksasa.

ii. …menyembunyikan Indera Nata di dalam peti emas bagi mengelak daripada diketahui raksasa…Bijak membuat helah apabila raksasa bertanya tentang bau manusia…Dia menyuruh raksasa mencari gajah yang bergading emas untuk membesarkan hati semua puteri yang ada di situ sedangkan perkara itu mustahil berlaku.

iii. …kerana manusia merupakan makanannya…Menunjukkan kehebatan kepada raksasa-raksasa lain…Menunjukkan kekuasaannya

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 9

SOALAN 9

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka ia pun segeralah pergi mendapatkan rumah itu serta sampai maka ia pun melihat beberapa pakaian yang keemasan. Setelah itu maka ia pun melihat pula pada sebelah rumah itu, ada sebuah mahligai terlalu tingginya dan terlalu amat indah-indah perhiasannya itu.

Maka Indera Nata pun segera naik ke atas mahligai itu, serta sampai maka ia melihat tuan puteri tujuh orang. Maka Indera Nata pun hairan melihat kekayaan Tuhan seru alam sekalian.
Sebermula maka sekalian puteri itu pun terlalu suka hatinya melihat seorang laki-laki datang itu dan terlalu elok parasnya.

Maka kata tuan puteri ketujuhnya itu, “Hai orang muda, siapakah nama tuan hamba ini dan betapa pekerjaan tuan hamba datang ke mari ini kerana pada tempat ini tiada pernah manusia datang ke mari atau jin atau syaitan tiada berani ke mari kerana takut ia dimakan oleh raksasa!”

Maka kata Indera Nata, “Hai tuan puteri sekalian, adapun nama hamba ini Indera Nata anak Raja Rom, kerana hamba datang ke mari ini disuruh oleh Raja Rom mencari gajah bergadingkan emas lagipun kakanda bertanya kepada adinda siapakah nama tuan puteri ini sekalian dan anak siapa tuan dan apakah pekerjaan tuan diam di sini?”

Maka sahut Tuan Puteri Cendera Kesuma,”Hai kakanda, adapun nama hamba ini Puteri Cendana Kesuma anak Raja Mesir dan Puteri Norlila anak Raja Baghdad dan Puteri Indera Paksi ini anak Raja Siam dan Puteri Ratna Cahaya ini anak Raja Kufah dan Puteri Ratna Bagang ini anak Raja Iraq dan Puteri Cendera Maha Dewi ini anak Raja Peringgi!

Sebermula adapun adinda sekalian ini ditaruh oleh raksasa di sini sebab hendak dibesarkannya. Apabila sudah besar hamba sekalian, maka dimakannyalah dan demikianlah hal adinda sekalian ini.”

Maka kata Indera Nata,”Hai adinda sekalian, betapakah fikir adinda sekarang ini?”

Maka kata tuan puteri yang ketujuh itu, “Adapun jikalau kakanda kasih akan hamba, hamba menyerahkan diri sekalian akan tuan hamba minta dibawa kepada kakanda pulang ke benua Rom dan biarlah adinda sekalian perhambakan diri kepada kekanda.”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 61-62)

i. Apakah maksud betapakah fikir ? 2m

ii. Gambarkan keadaan di rumah yang dilihat oleh Indera Nata. 3m

iii. Pada pendapat anda, apakah tujuan Raja Rom menitahkan Indera Nata mencari gajah bergading emas? 3m
SKEMA
i. …apakah pendapat
ii. Indera Nata melihat beberapa helai pakaian yang keemasan di rumah tersebut…Terdapat sebuah mahligai yang sangat tinggi dan indah perhiasannya di sebelah rumah itu.
iii. …kerana baginda hendak menggunakan gajah bergading emas itu sebagai kenderaan rasmi baginda ketika melawat rakyat jelata…Gajah itu juga boleh digunakan sebagai kenderaan sewaktu berburu kerana gajah itu pasti mempunyai kesaktian yang luar biasa…Gajah itu juga dapat dijadikan sebagai lambang kemegahan dan kedaulatan kerajaannya kerana sangat sukar untuk mendapatkan gajah tersebut.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 8

SOALAN 8

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka mak inang pun segeralah membukakan pintu itu lalu ia pergi memberitahu akan Tuan Puteri Cenderawati. Setelah bondanya mendengar Indera Nata datang itu maka segeralah ia mendapatkan anakanda itu.

Arakian maka tuan puteri pun terlihatlah kepada tuan puteri tujuh orang itu dibawa oleh anakanda itu. Maka hati bondanya pun terlalu sukacita melihat anakanda itu. Maka lalu ia memeluk mencium anaknya itu seraya katanya,”Wah anakku tuan, hiduplah rasa hatiku tuan dan nyawa bonda tuan adapun selama anakku pergi itu tiadalah aku mahu makan dan minum dan tidur daripada sangat aku bercintakan anakku ini!”

Hatta maka Indera Nata pun lalu menyembah serta sujud kepada bondanya itu serta kata bondanya sambil bercucuran air matanya,”Hai anakku Indera Nata, betapalah anakku beroleh gajah bergadingkan emas ini dan tuan puteri sekalian?”

Maka Indera Nata pun berceterakan hal ehwalnya daripada permulaannya datang kesudahannya itu. Maka tuan puteri pun menangis mendengar cetera anaknya itu serta katanya,”Wah anakku tuan, adapun jika anakku tiada datang nescaya matilah bonda ini tuan!”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 67)


i. Apakah maksud terlalu sukacita melihat ? 2m

ii. Tuan Puteri Cenderahati amat mengasihi anaknya, Indera Nata. Berikan tiga contoh membuktikan Tuan Puteri Cenderahati mengasihi anaknya. 3m

iii. Pada pendapat anda. mengapakah sepanjang Indera Nata tiada, ibunya tidak mahu makan, minum, dan tidur? Berikan tiga alasan anda. 3m


SKEMA
i. …amat gembira apabila dapat berjumpa

ii. …dia amat gembira apabila melihat Indera Nata pulang lalu memeluk dan mencium anaknya…Dikatakan sepanjang Indera Nata tiada, dia tidak mahu makan, minum, dan tidur….Malah dia menangis apabila mendengar cerita anaknya.

iii. …kerana dia bimbang terjadi apa-apa kepada Indera Nata…dia tahu anaknya tidak pandai membawa diri apabila di rantau orang sebab selama ini puteranya itu tinggal di istana sahaja…dia menyesali anaknya sanggup meninggalkannya walaupun anaknya itu pergi atas arahan Raja Rom.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 7

SOALAN 7

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka ia pun terlalulah amarahnya lalulah ia berjalan segera mengikut bekas tapak gajah itu dan tiada beberapa lamanya berjalan maka terlihatlah kepada gajah itu dan tuan puteri ketujuh orang ada di atas gajah itu. Maka raksasa dua laki isteri itu pun sangatlah amarahnya. Maka ia pun segera mengusir Indera Nata dan tuan puteri ketujuh itu serta dengan tempik soraknya.

Hatta maka tuan puteri sekalian itu pun menangislah bercintakan dirinya dan Indera Nata itu pun sampailah ke tepi laut serta mencita gemala hikmat yang daripada Betara Gangga itu.

Maka Betara Gangga pun terpandanglah kepada Indera Nata. Maka Betara Gangga pun menyuruhkan lembur dan naga akan menyeberangkan Indera Nata seraya katanya,”Hai lembur dan naga, segeralah olehmu pergi mendapatkan cucuku Indera Nata itu kerana ia diusir oleh raksasa dua laki isteri dan bunuh olehmu akan raksasa itu!” Maka lembur dan naga itu datanglah bersegera kepadanya bermohon kepada Betara Gangga itu seraya mendapatkan Indera Nata. Maka dilihat oleh Indera Nata lembur dan naga itu maka katanya, “Hai lembur dan naga, sahaja engkau datang menolong kepada aku, seberangkanlah aku ini sekalian!”

Maka sembur lembur dan naga itu katanya, “Ya Tuanku Indera Nata, segeralah tarik tali gajah itu naiklah duduk di belakang kedua ini serta dengan gajah itu sekalian!”

Maka Indera Nata pun segeralah menarik tali gajah itu lalu dibawanya naik ke atas lembur dan naga itu pun menyeberangkanlah. Setelah sampai ia di seberang maka raksasa itu pun datanglah ke tepi laut. Maka tangannya disorongkan ke laut serta datang pertengahan laut itu maka lembur dan naga itu pun segeralah menarik tangan raksasa itu dua laki isteri dibawanya ke dalam laut. Hatta maka raksasa pun lemahlah dan ia pun matilah kedua laki isteri.

Setelah itu maka Indera Nata pun berjalanlah ia menghelakan gajah itu. Maka tuan puteri sekalian terlalu hairan melihat kesaktian dan gagah beraninya Indera Nata kera ia berkata dengan sekalian binatang.

(Dipetik daripada prosa tradisional “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 66)


i. Apakah maksud rangkai kata mencita gemala hikmat. 2m

ii. Siapakah Betara Gangga dan tuliskan satu perwatakannya berdasarkan petikan di atas. 3m

iii. Nyatakan tempat dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam petikan. 3m

SKEMA
i. …menggunakan kuasa batin untuk memuja batu geliga

ii. …pemilik lembur(ular sakti) dan naga…membantu Indera Nata menyeberang lautan tatkala dikejar raksasa
perwatakan Betara Gangga
pendendam.Cth: Menyuruh lembur dan naga membunuh raksasa dua laki isteri setelah menyelamatkan Indera Nata

iii. latar tempat: tepi laut.Cth: Indera Nata dan tujuh orang puteri menunggang seekor gajah sehingga ke tepi laut. Ketujuh-tujuh puteri menangis kerana takut dikejar raksasa…seberang laut. Cth: Ular sakti dan naga menyeberangkan Indera Nata dan tujuh orang puteri ke seberang laut…Tengah-tengah laut.Cth: Ular sakti dan naga menarik tangan raksasa di tengah-tengah laut. Kedua-dua raksasa itu mati di dalam laut.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 6

SOALAN 6

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka kata Tuan Puteri, “Hai nenekku, lagi sangat kecil hati kami ini, jikalau nenekku hendak segera membesarkan hati kami, carikanlah gajah yang bergadingkan emas supaya hati kami lekas besa!”

Sebermula maka fikir raksasa itu; benarlah seperti kata tuan puteri itu seperti katanya,”Hai cucuku, esok harilah aku pergi mencari kehendakmu itu!”

Hatta maka hari pun petanglah. Maka raksasa itu pun tidurlah ia dua laki isteri.Apabila hampirlah siang maka ia pun pergilah kedua-duanya ke dalam hutan mencari gajah bergadingkan emas ke sana ke mari tiada juga diperolehnya.

Maka dengan takdir Allah bertemulah ia dengan seorang raja namanya Raja Rom, ia pun pergi berburu dengan segala menteri dan hulubalang dan rakyat sekalian.

Syahadan adapun raja itu naik gajah bergadingkan emas. Setelah dilihat oelh raksasa itu pun terlalu sukacitanya. Maka sekalian rakyat itu pun habislah dimakannya, seorang pun tiada tinggal lagi. Maka gajah itu pun diambilnya lalu dibawanya pulang.

Setelah itu maka raksasa itu pun kembalilah ke mahligai tuan puteri itu.
Maka kata tuan puteri,”Hai nenekku, sebenarnya kasih nenekku akan kami sekalian ini dan lagi jika ada kasih nenekku akan kami ini carikanlah kami kijang putih bertanduk emas serta kain yang hitam ini nenekku sucikan sampai putih! Jikalau belum lagi putih janganlah nenekku kembali.”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 64-65)

i. Apakah maksud rangkai kata pergi mencari kehendakmu ? 2m

ii. Apakah permintaan Tuan Puteri kepada raksasa untuk membesarkan hatinya sebelum raksasa dibenarkan memakan dirinya? 3m

iii. Tuan Puteri melakukan tipu muslihat untuk menyelamatkan dirinya. Pada pendapat anda, bilakah sepatutnya kita wajar melakukan tipu muslihat? 4m

SKEMA
i. …bermaksud meninggalkan tempat itu untuk memperoleh impiannya

ii. …Tuan Puteri mahu raksasa mencarikannya gajah yang bergadingkan emas…mencarikannya kijang putih bertanduk emas…kain yang hitam hendaklah disucikan sampai bertukar menjadi putih

iii. …kita wajar melakukan tipu muslihat hanya dalam keadaan genting untuk menentukan kita hidup atau mati…kita boleh berbuat demikian sekiranya dipaksa oleh orang yang tidak kita kenali…kita boleh bersifat seperti itu andainya berhadapan dengan penjenayah yang mahu merompak kita.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 5

SOALAN 5

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka Indera Nata pun amat takut, katanya, “Hai tuan puteri, betapa bicara kakanda ini, kalau didapatinya kakanda ini oleh raksasa itu?”

Maka oleh tuan puteri akan Indera nata itu ditaruhnya di dalam peti emas. Setelah sudah maka raksasa itu pun datanglah dua laki isteri. Setelah sampai maka ia pun mencium bau manusia.

Maka katanya,”Hai cucuku, di manakah bau manusia ini? Adakah manusia di dalam mahligai ini?”

Maka kata Tuan Puteri Cendera Kesuma,”Hai nenekku, tiadalah pernah manusia sampai ke mari! Melainkan kami ini juga manusia. Jikalau nenekku hendak makan kami ini, makanlah ketujuh orang ini.”

Maka kata raksasa itu,”Hai cucuku, sudahkah besar hatimu itu?”

Maka kata Tuan Puteri,”Hai nenekku,lagi sangat kecil hati kami ini, jikalau nenekku hendak segera membesarkan hati kami, carikanlah gajah yang bergadingkan emas supaya hati kami lekas besar!”

Sebermula maka fikir raksasa itu; benarlah seperti kata tuan puteri itu seperti katanya,”Hai cucuku, esok harilah aku pergi mencari kehendakmu itu!”

Hatta maka hari pun petanglah. Maka raksasa itu pun tidurlah ia dua laki isteri. Apabila hampirlah siang maka ia pun pergilah keduanya ke dalam hutan mencari gajah bergadingkan emas ke sana ke mari tiada juga diperolehnya.

(Dipetik daripada prosa tradisional “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja,hal. 64-65 )

i. Nyatakan dua kebijaksanaan Tuan Puteri Cendera Kesuma menghadapi raksasa yang ingin memakan Indera Nata dan dirinya. 2m

ii. Berdasarkan petikan, nyatakan dua unsur tahyul. 2m

iii. Sekiranya anda Tuan Puteri Cendera Kesuma, jelaskan dua tindakan yang mungkin akan anda ambil untuk melepaskan diri daripada tawanan raksasa. 4m


SKEMA
i. …menyembunyikan Indera Nata…melambatkan raksasa daripada memakannya dengan menyuruhnya mencari gajah bergadingkan emas

ii. …raksasa yang memakan manusia…gajah bergadingkan emas

iii. …memperdayakan raksasa itu dengan memintanya mencari sesuatu yang tidak wujud…meletakkan syarat jika raksasa itu gagal mencarinya, baginda dan enam puteri yang lain dibebaskan.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 4

SOALAN 4

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Syahadan maka tersebutlah perkataannya Indera Nata berjalan itu. Maka ia pun bertemulah dengan sebuah bukit terlalu amat tinggi daripada segala bukit yang lain itu. Maka ia pun naiklah ke atas gunung itu. Maka Indera Nata pun melihat sebuah rumah terlalu tingginya itu.

Maka ia pun fikir di dalam hatinya itu,”Rumah apakah gerangan ini yang terlalu tingginya dan besarnya. Entah rumah jinkah atau rumah syaitankah atau rumah raksasakah itu?”

Maka ia pun segeralah pergi mendapatkan rumah itu serta sampai maka ia pun melihat beberapa pakaian yang keemasan. Setelah itu maka ia pun melihat pula pada sebelah rumah itu, ada sebuah mahligai terlalu tingginya dan terlalu amat indah-indah perhiasannya itu.

Maka Indera Nata pun segera naik ke atas mahligai itu, serta sampai maka ia melihat tuan puteri tujuh orang. Maka Indera Nata pun hairan melihat kekayaan Tuhan seru alam sekalian.

Sebermula maka sekalian puteri itu pun terlalu suka hatinya melihat seorang laki-laki datang itu dan terlalu elok parasnya.

Maka kata tuan puteri ketujuhnya itu, “Hai orang muda, siapakah nama tuan hamba ini dan betapa pekerjaan tuan hamba datang ke mari ini kerana pada tempat ini tiada pernah manusia datang ke mari atau jin atau syaitan tiada berani ke mari kerana takut ia dimakan oleh raksasa!”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, )

i. Berikan maksud rangkai kata mahligai terlalu tingginya dan terlalu amat indah-indah perhiasannya itu. 1m

ii. Apakah yang membuatkan Indera Nata mengkagumi rumah yang baru dilihatnya? 3m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah Indera Nata memasuki kawasan rumah yang tidak diketahui pemiliknya? 4mSKEMA
i. …bermaksud istana yang tersergam indah di tempat tinggi dan kelengkapannya amat menarik

ii. …kerana rumah itu terlalu besar dan terletak di tempat yang tinggi…Indera Nata tertanya-tanya tentang pemilik rumah tersebut sama ada milik jin, syaitan atau raksasa.

iii. Wajar….kerana Indera Nata harus mengambil risiko dengan menyiasat pemilik rumah berkenaan dalam pengembaraannya untuk mencari gading gajah…Indera Nata ingin mengetahui pemilik rumah yang begitu hebat sehingga tiada tandingannya…dalam pengembaraan mencari sesuatu yang dihajati memerlukan keberanian dalam semua perkara agar hasrat tercapai.

Thursday, November 25, 2010

Prosa:Hikayat Indera Nata- soalan 3

SOALAN 3

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka dengan takdir Allah bertemulah ia dengan seorang raja namanya Raja Rom ia pun pergi berburu dengan segala menteri dan hulubalang dan rakyat sekalian.

Syahadan adapun raja itu naik gajah bergadingkan emas. Setelah dilihat oleh raksasa itu pun terlalu sukacitanya. Maka sekalian rakyat itu pun habislah dimakannya, seorang pun tiada tinggal lagi. Maka gajah itu pun diambilnya lalu dibawanya pulang.

Setelah itu maka raksasa itu pun kembalilah ke mahligai tuan puteri itu.

Maka kata tuan puteri,”Hai nenekku, sebenarnya kasih nenekku akan kami sekalian ini dan lagi jika ada kasih nenekku akan kami ini carikanlah kami kijang putih bertanduk emas serta kain yang hitam ini nenekku sucikan sampai putih! Jikalau belum lagi putih janganlah nenekku kembali.”

Maka kata raksasa,”Hai cucuku, esok harilah nenek pergi mencari!”

Hatta maka hari pun petanglah lalu ia tidur dua laki isteri. Setelah keesokan harinya maka raksasa yang laki-laki itu pun pergilah mencari kijang putih bertandukkan emas. Maka raksasa yang perempuan itu pun pergilah ia ke tepi laut menyuci kain tuan puteri yang hitam itu hendak dijadikannya putih.

Setelah itu maka Indera Nata dan tuan puteri yang tujuh itu pun turunlah ia dari atas mahligai menunggang gajah itu. Maka segala perkakasan di dalam mahligai itu pun habislah dibawanya.

Setelah sudah maka Indera Nata pun berjalanlah di tanah menghelakan gajah itu. Bermula adapun tuan puteri yang tujuh orang itu duduklah di atas gajah itu dan tiada berapa antaranya berjalan itu masuk hutan terbit hutan keluar padang masuk padang maka ia pun sampailah ke tepi laut.

Sebermula maka tersebutlah perkataannya raksasa mencari kijang putih itu. Maka ia pun tiadalah bertemu dan beberapa gunung yang besa-besar habislah dijalaninya daripada sakit hatinya mencari kijang itu. Setelah demikian maka ia pun marahlah ajan tuan puteri itu lalulah ia segera berjalan pulang melihat isterinya membasuh kain hitam. Mula-mula habislah koyak-koyak tiada juga mahu putih.

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 64-65)
i. Mengapakah raksasa sakit hati? 2m

ii. Tuliskan tiga latar tempat dan peristiwa yang berlaku di tempat tersebut. 3m

iii. Huraikan bahagian peleraian Hikayat Indera Nata. 3m

SKEMA
i. …kerana ia telah ditipu oleh ketujuh-tujuh puteri. Sebenarnya tidak ada kijang putih bertandukkan emas dan kain hitam tidak mungkin berwarna putih setelah dicuci

ii. dalam hutan.Cth: tempat raksasa merampas gajah bergading emas daripada Raja Rom.
dalam mahligai. Cth: tempat raksasa menyerahkan gajah bergading emas kepada tuan puteri.
di tepi laut. Cth: tempat raksaksa perempuan mencuci kain hitam kepunyaan tuan puteri

iii. …Indera Nata berjaya selamatkan tujuh orang puteri dengan bantuan Betara Gangga. Mereka naik di belakang ular sakti dan naga untuk menyeberang laut….Raksasa mati dimakan oleh ular sakti dan naga…Ketujuh-tujuh tuan puteri tinggal dengan bonda Indera Nata iaitu Tuan Puteri Cenderawati. Mereka hidup gembira

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 2

SOALAN 2

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka Indera Nata pun segera naik ke atas mahligai itu, serta sampai maka ia melihat tuan puteri tujuh orang. Maka Indera Nata pun hairan melihat kekayaan Tuhan seru alam sekalian.

Sebermula maka sekalian puteri itu pun terlalu suka hatinya melihat seorang laki-laki datang itu dan terlalu elok parasnya.

Maka kata tuan puteri ketujuhnya itu, “Hai orang muda, siapakah nama tuan hamba ini dan betapa pekerjaan tuan hamba datang ke mari ini kerana pada tempat ini tiada pernah manusia datang ke mari atau jin atau syaitan tiada berani ke mari kerana takut ia dimakan oleh raksasa!”

Maka kata Indera Nata, “Hai tuan puteri sekalian, adapun nama hamba ini Indera Nata anak Raja Rom, kerana hamba datang ke mari ini disuruh oleh Raja Rom mencari gajah bergadingkan emas lagipun kakanda bertanya kepada adinda siapakah nama tuan puteri ini sekalian dan anak siapa tuan dan apakah pekerjaan tuan diam di sini?”

Maka sahut Tuan Puteri Cendera Kesuma,”Hai kakanda, adapun nama hamba ini Puteri Cendana Kesuma anak Raja Mesir dan Puteri Norlila anak Raja Baghdad dan Puteri Indera Paksi ini anak Raja Siam dan Puteri Ratna Cahaya ini anak Raja Kufah dan Puteri Ratna Bagang ini anak Raja Iraq dan Puteri Cendera Maha Dewi ini anak Raja Peringgi!
Sebermula adapun adinda sekalian ini ditaruh oleh raksasa di sini sebab hendak dibesarkannya. Apabila sudah besar hamba sekalian, maka dimakannyalah dan demikianlah hal adinda sekalian ini.”

Maka kata Indera Nata,”Hai adinda sekalian, betapakah fikir adinda sekarang ini?”

Maka kata tuan puteri yang ketujuh itu, “Adapun jikalau kakanda kasih akan hamba, hamba menyerahkan diri sekalian akan tuan hamba minta dibawa kepada kakanda pulang ke benua Rom dan biarlah adinda sekalian perhambakan diri kepada kekanda.”

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 61-62)
i. Tuliskan perjanjian-perjanjian yang telah dipersetujui oleh Indera Nata dengan ketujuh-tujuh orang puteri. 2m

ii. Mengapakah ketujuh-tujuh puteri yang ditawan oleh raksasa itu sangat gembira melihat Indera Nata? 3m

iii. Nyatakan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas. 3m


SKEMA
i. …Indera Nata membawa ketujuh-tujuh puteri pulang ke negeri Rom…ketujuh-tujuh puteri akan memperhambakan diri kepada Indera Nata.

ii. …kerana mereka belum pernah melihat manusia semenjak ditawan di kemuncak gunung…Indera Nata ialah seorang lelaki…Indera Nata sungguh kacak dan tampan

iii. masyarakat istana.Cth: Indera Nata dan tujuh orang puteri itu adalah anak raja…masyarakat yang taat perintah raja. Cth: Indera Nata mengembara kerana mencari gajah bergading emas untuk raja Rom…masyarakat raksasa yang jahat.Cth: Raksasa menawan tujuh orang puteri di puncak gunung kerana mahu memakan mereka.

Prosa:Hikayat Indera Nata-Soalan 1

SOALAN 1

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.

Hatta maka hari pun petanglah, lalu ia tidur dua laki isteri. Setelah keesokan harinya, maka raksasa yang laki-laki pun pergilah mencari kijang putih bertandukkan emas. Maka raksasa yang perempuan itu pun pergilah ia ke tepi laut menyuci kain tuan puteri yang hitam itu hendak dijadikannya putih.

Setelah itu, maka Indera Nata dan tuan puteri yang tujuh itu pun turunlah ia dari atas mahligai menunggang gajah itu. Maka segala perkakasan di dalam mahligai itu pun habislah dibawanya.

Setelah suda maka Indera Nata pun berjalanlah di tanah menghelakan gajah itu. Bermula adapun tuan puteri yang tujuh orang itu duduklah di atas gajah itu dan tiada berapa antaranya berjalan itu masuk hutan terbit hutan keluar padang masuk padang maka ia pun sampailah ke tepi laut.

Sebermula maka tersebutlah perkataannya raksasa mencari kijang putih itu. Maka ia pun tiadalah bertemu dan beberapa gunung yang besar-besar habislah dijalaninya daripada sakit hatinya mencari kijang itu. Setelah demikian maka ia pun marahlah akan tuan puteri itu lalu ia segera berjalan pulang melihat isterinya membasuh kain hitam itu. Mula-mula habislah koyak-koyak tiada juga mahu putih.

(Dipetik daripada prosa tradisonal “Hikayat Indera Nata” Wahynah Abd. Ghani, (Penyelenggara) dalam antologi Harga Remaja, hlm. 65)
i. Apakah maksud berjalanlah di tanah menghelakan gajah itu berdasarkan petikan di atas? 2m

ii. Nyatakan reaksi raksasa setelah usahanya mencari kijang bertandukkan emas dan mencuci kain hitam agar menjadi putih tidak berhasil. 3m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah raksasa itu dibunuh oleh ular dan naga? Mengapakah anda berpendapat demikian? 3m


SKEMA
i. …bermaksud berjalan dengan menarik, mengheret, menyeret atau menghalakan gajah ke sesuatu arah.

ii. …raksasa lelaki pun sakit hati dan berasa marah. Raksasa suami isteri pun segera pulang ke mahligai, kemudian raksasa itu mengejar Merah Silu mengikut kesan tapak gajah.

iii. wajar…kerana mereka amat berbahaya.Jikalau dibiarkan hidup, raksasa tersebut akan menawan orang lain pula untuk dijadikan makanannya….kemungkinan juga Merah Silu dantujuh orang puteri itu menjadi korbannya. …Sebelum itu pun raksasa tersebut telah membunuh semua rakyat Rom yang mengiringi Raja Rom berburu dengan memakannya sehingga tidak bersisa walau seorang pun

Wednesday, November 24, 2010

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 19

SOALAN 19

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Ketika Awang Sulung berpantun itu, sekali lagi rakyat Negeri Pati Talak menjadi hairan kerana terlihatkan gigi Awang Sulung yang cantik bercahaya-cahaya bagai kilat sembur-menyembur itu.

Sungguhpun dalam hatinya mahu mengatakan bahawa putera ini mungkin anak saudaranya, tetapi hatinya masih merasa ragu-ragu sebab takut tersalah orang kelak malu di tengah khalayak ramai.

“Sila anakanda ke balairung seri.”

“Baiklah, ayahanda. Tetapi anakanda hendak ke gelanggang sabung terlebih dahulu.”
Di gelanggang, disuruhnya Bujang Selamat bertanyakan tentang adat bergelanggang. Jawab penghulu gelanggang.”Bermain di sini beradat juga, encik.” “Bolehkah menyeru tuah ayam di dalam gelanggang?” Tanya Bujang Selamat lagi.

“Semuanya boleh, encik. Yang tidak boleh hanya mencabut keris di pinggang, membuang tengkolok di kepala, menyingsing lengan dan menyerukan anak lelaki.”

(Dipetik daripada cerita “Pelayaran yang Penuh Peristiwa” dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Berikan maksud rangkai kata adat bergelanggang. 1m

ii. Berdasarkan petikan, mengapakah rakyat negeri Pati Talak Terengganu terkejut melihat Awang Sulung? 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah aktiviti menyabung ayam tidak digalakkan dalam masyarakat? 4m

SKEMA

i. …peraturan pertandingan

ii. …kerana gigi Awang Sulung yang cantik bercahaya-cahaya bagai kilat sembur-menyembur

iii. …kerana perbuatan itu dianggap menganiayai binatang…unsur perjudian terdapat dalam aktiviti ini…dalam Islam perkara ini haram

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 18

Soalan 18

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Kalau begitu,” kata Awang Sulung pula, “memanglah benar kata adinda itu, kerana kakanda telah menewaskan Tuan Puteri Dayang Nuramah yang hendak merampas kekanda daripada tangan adinda dan sekarang hutang pun sudah berbayar, piutang pun sudah diterima, maka memohonlah kekanada kembali ke Bandar Mengkalih.”

Oleh sebab terlalu hampa mendengarkan titah Awang Sulung itu, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa hendak terjun ke laut, tetapi segera dihalang oleh hulubalang yang ada di situ lalu dibawanya masuk ke magun. Di situ Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah tidak sedarkan diri.

“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku sakat lagi puteri itu, kalau berlaku sesuatu hal kita juga yang susah,” sembah hulubalang itu.
Kemudian Si Kembang Cina pun berpantun :

“Jangan ditebang gelanggang itu,
Pucuknya ada berjurai-jurai;
Jangan dikenang yang hilang itu,
Sudah jatuh digonggong murai.”


i) Apakah maksud magun? [2 markah]

ii) Mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak sedarkan diri? [3 markah]


iii) Apakah maksud pantun yang terdapat dalam petikan di atas dan mengapakah Si Kembang Cina mengungkapkan pantun tersebut? [3 markah]


JAWAPAN :
i) Maksud rangkai kata tersebut ialah bilik kurungan di buritan kapal layar (tempat rehat jurumudi).

ii) Tuan Puteri tidak sedarkan diri kerana:
- Awang Sulung Merah Muda hendak kembali ke tempat asalnya.
- Gagal terjun ke dalam laut kerana dihalang oleh hulubalang.
- Hendak bermanja dengan Awang Sulung Merah Muda.

iii) Maksud pantun ialah janganlah mengingati kekasih yang telah pergi, mungkin dia telah dimiliki oleh orang lain. Tuan Puteri berharap agar Awang Sulung Merah Muda:
- Melupakan kekasih lamanya.
- Tidak kembali ke negeri asalnya.

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-soalan 17

SOALAN 17

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Dengan tidak berfikir panjang lagi, Tuanku Nakhoda Tua percaya dengan kata-kata jurumudi yang palsu itu, lalu baginda menitahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu.

Apabila jurumudi dan Mualim sudah sedia di depan Tuanku Nakhoda Tua, masuklah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan geramnya, “Ya, ayahnada, tua orang tua, berakal; makin tua makin berminyak, tetapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk!”

Tuanku Nakhoda menjadi tersentak, “Hai anakku yang tidak tahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?” “Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak, sebab itulah anakanda berkata demikian. Cubalah ayahanda lihat siapakah di dalam petak jubung yang diselingkari tali sauh itu?”

Tuanku Nakhoda Tua segera menjengah ke petak jubung. Dilihatnya ada seorang muda yang sangat tampan dengan wajahnya berseri-seri bagai purnama empat belas hari bulan. Baginda tetegun kagum lalu kembali bertanya kepada puterinya, “Hai anakanda, siapakah pemuda yang di dalam jubung itu?”

“Dialah budak hitam yang meminta tolong bayarkan hutangnya kepada ayahanda dulu, tetapi telah ayahanda nyahkan dia.”

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009,)

i. Berikan maksud rangkai kata segera menjengah ke petak jubung. 2m

ii. Apakah reaksi Tuan Puteri Dayang Seri Jawa apabila mendapat tahu mahu dinikahkan dengan jurumudi palsu? 3m

iii. Sikap Tuan Puteri Dayang Seri Jawa terhadap ayahandanya dianggap kurang ajar. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu berhemah ketika berkomunikasi dengan ibu bapa kita? 3mSKEMA
i. …segera melihat ke ruang yang ditutupi dengan sesuatu

ii. …dia segera menegur ayahnya yang dianggap sudah tua tetapi kurang berakal…dia menuduh mata ayahandanya sudah tua dan kabur…dia mahu ayahandanya melihat pemuda yang berada di dalam petak jubung.

iii. …kerana mereka yang melahirkan dan membesarkan kita dengan kasih sayang…kata-kata yang kasar akan menyebabkan hati mereka tersinggung…supaya hidup kita memperoleh keberkatan

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 16

SOALAN 16

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Tuanku Nakhoda Tua merasa takjub melihatkan demikian banyaknya wang dinar emas di dalam geliung itu. “Panggilkan Awang Sulung ke mari!” perintah baginda kepada jurubatu sementara jurumudi mulai menggeletar ketakutan.

Awang Sulung enggan menghadap, kerana katanya beliau anak sakai yang tidak layak datang menghadap.

Mendengar jawapan itu Tuanku Nakhoda Tua bertanya kepada puterinya,”Wahai anakanda, nampaknya Awang Sulung telah berkecil hati kepada ayahanda, sedangkan dulu ayahanda tidak tahu tentang kelebihannya! Pergilah anakanda memanggilnya pula.” “Anakanda tidak mahu ayahanda. Adakah patut enau mencari sigai, lesung mendapatkan antan? Pergilah ayahanda memanggilnya sendiri.”

Mahu tidak mahu terpaksalah Tuanku Nakhoda Tua berangkat sendiri ke jubungan seraya bertitah,”Wahai anakanda, janganlah berkecil hati dengan perbuatan ayahanda, kerana ayahanda ini sudah tua: penglihatan sudah kabur, pendengaran pun sudah kurang, haram ayahanda tidak mengetahui bahawa rupa-rupanya anakanda yang telah memelihara geliung ini seisi-isinya.!”

“Ampun tuanku, titah Tuanku itu benar, tetapi patik adalah menumpang teduh di dalam geliung ini saja, patik telah berhutang dan patik belum pun melunaskannya lagi.”

(Dipetik daripada “Pelayaran Yang Penuh Peristiwa” dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, Hal 41)

i. Apakah maksud rangkai kata belum pun melunaskannya? 2m

ii. Apakah ungkapan yang dikatakan oleh Awang Sulung untuk menunjukkan dia berkecil hati terhadap Tuanku Nakhoda Tua? 3m

iii. Jika anda menghadapi situasi yang sama seperti Tuanku Nakhoda Tua, apakah yang akan anda lakukan untuk memujuk orang yang berkecil hati? 3mSKEMA
i. …bermaksud tidak lagi menjelaskannya

ii. …untuk menunjukkan bahawa Awang Sulung berkecil hati, dia mengungkapkan kata-kata yang dia anak sakai yang tidak layak datang menghadap…dikatakan dirinya menumpang teduh di dalam kapal sahaja…dikatakan dia telah berhutang dan belum pun menjelaskan hutang tersebut.

iii. …. kita perlu mengungkapkan kata-kata pujian…kata-kata kita mesti bersikap lemah lembut agar orang yang mendengarnya memberikan respons positif…jika masih gagal, jangan berterusan mendesak, sebaliknya berikan masa dan datang pada waktu lain untuk memujuknya.

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 15

SOALAN 15

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah mandi, Awang Sulung masuk ke petak jubungnya bersalin pakaian pusaka tua warisan daripada bondanya. Kemudian ia pun mengenakan keris dan pedang yang sakti berjalan keluar.

Pada ketika itu, empat puluh lanun sedang mencangkuk rombeng geliung panjang itu dengan besi. Awang Sulung pun berseru, “Hai ketua lanun si Helang Laut, Si Kecil Muda Teruna, Si Kecil Muda Suara yang berkacak di awan-awan dan bergantung di angin lalu, ambillah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa jadikan dia penghulu ayam, penyapu rumah atau penggaru belakangmu!”

Mendengar suara itu lanun-lanun itu mulai gementar. Mereka kenal sudah itulah suara Awang Sulung.”Hai, baru ini kita selamat dan kepada diri kita sendiri!” bisik mereka sesama sendiri.
“Ampun Tuanku, patik tidak tahu bahawa Tuanku rupanya di dalam geliung panjang ini.” sembah mereka beramai-ramai dengan tubuh yang gementar.

“Beta tidak beritahukan pelayaran beta pada kalian kerana beta menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kembali ke negerinya. Lagipun beta berhutang kepadanya sebanyak dua puluh lapan rial batu dan emas sejangka tiga untuk melangsaikan hutang beta kepada Datuk Batin Alam.”

“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku dukacita dengan hutang itu. Sekiranya Tuanku hendak kembali ke Bandar Mengkalih , biarlah patik isikan geliung ini penuh sarat dengan rial batu dan emas.”

Mendengar percakapan itu, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak bersabar lagi hendak menyampuk, “Wahai tuan-tuan sekalian, adakah patut orang yang serupa ini berhutang rial kepada patik? Sebenarnya dagang yang hina inilah yang telah menjadi tawanannya. Dia seorang pahlawan yang handal.”

(Dipetik daripada cerita “Pelayaran yang Penuh Peristiwa” dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Berikan maksud rangkai kata mencangkuk rombeng geliung panjang . 2m

ii. Mengapakah lanun-lanun itu amat gementar setelah mendengar suara Awang Sulung Merah Muda? 3m

iii. Hasrat Awang Sulung Merah Muda yang mahu melangsaikan hutang wajar dicontoh. Berikan tiga kesan jika sesuatu hutang tidak dilunaskan. 3m


SKEMA

i. …bermaksud mengaitkan pada tempat pengikat kapal perang atau kapal dagang yang besar.

ii. …Awang Sulung Merah Muda ialah raja mereka…Awang Sulung Merah Muda seorang pahlawan yang handal…lanun-lanun itu amat menghormati Awang Sulung Merah Muda

iii. …tidak dapat menjalani kehidupan dengan aman dan tenang Cth: sentiasa diganggu orang yang meminjamkan wang…dihimpit pelbagai perasaan.Cth: fikiran tertekan –resah gelisah – kerja-kerja tergendala kerana memikirkan hutang…berlakunya pertengkaran,permusuhan, atau kejadian yang tidak diingini. Cth; diancam oleh pihak yang berhutang.

Prosa: Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 14

SOALAN 14

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Tuanku Nakhoda menjadi tersentak,”Hai anakku yang tidak tahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?”

“Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak, sebab itulah anakanda berkata demikian. Cubalah ayahanda lihat siapakah di dalam petak jubung yang dilingkari tali sauh itu?”

Tuanku Nakhoda Tua segera menjengah ke petak jubung. Dilihatnya ada seorang muda yang sangat tampan dengan wajahnya berseri-seri bagai purnama empat belas hari bulan. Baginda tertegun kagum lalu kembali bertanya kepada puterinya. “Hai anakanda, siapakah pemuda yang di dalam jubung itu?”

“Dialah budak hitam yang meminta tolong bayarkan hutangnya kepada ayahanda dulu, tetapi ayahanda telah nyahkan dia.”

“Siapa namanya?”
“Itulah Awang Sulung Merah Muda, anak Tuanku Si helang Laut, cucu kepada Tuanku Si Helang Mawai. Dialah yang sebenarnya bertanggungjawab memeliharakan geliung dan isinya selama ini. Sekarang marilah ayahanda lihat isi geliung kita ini, telah penuhlah dengan wang dinar emas pemberian bajak laut.”

Tuanku Nakhoda Tua merasa takjub melihatkan demikian banyaknya wang dinar emas di dalam geliung itu. “Panggilkan Awang Sulung ke mari!” perintah baginda kepada jurubatu sementara jurumudi mulai menggeletar ketakutan.

Awang Sulung enggan menghadap, kerana katanya beliau anak sakai yang tidak layak datang menghadap.

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009,hal.40-41 )


i. Berikan maksud rangkai kata Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak. 2m

ii. Apakah yang membuatkan Tuanku Nakhoda Tua mengagumi Awang Sulung? 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah Awang Sulung enggan datang menghadap Tuanku Nakhoda Tua? 3m


SKEMA
i. ...bermaksud Tuanku Nakhoda Tua tidak pandai membuat penilaian jasa dan kelebihan orang lain…baginda hanya memandang luaran tanpa memandang aspek dalaman seseorang

ii. …Awang Sulung berjaya mengawal kapal dan segala isi yang ada di dalam kapal dengan baik dan sempurna…Awang Sulung dapat mengumpulkan wang dinar emas yang banyak hasil pemberian lanun

iii. …Awang Sulung berasa kecil hati kerana sebelum ini dia pernah diusir atau dihina oleh Tuanku Nakhoda Tua untuk meminta pertolongan membayarkan hutang…darjat dirinya tidak setaraf dengan baginda…dia hanya menumpang teduh di dalam kapal dan masih berhutang…dia bersikap rendah diri

Prosa:Pelayaran yang penuh Peristiwa-Soalan 13

SOALAN 13

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Tiba-tiba Tuan Puteri Pinang Masak masuk tangan, “Wahai ayahanda, adakah patut berulang-alik bertanyakan hal orang di geliung itu? Bukankah baik kiranya dipersilakan anak-anak geliung itu naik ke istana?”

Baginda raja termakan cakap puterinya itu lalu ia menitahkan negeri dihiasi dan orang-orang besar pergi menjemput anak-anak geliung itu ke istana.

“Silalah encik-encik dan tuan-tuan naik ke darat. Kalau hendak menyabung,gelanggang ada; hendak bercatur berjugar, tapaknya ada dan jika hendak berkenduri hidangan ada disediakan lengkap dengan balainya,” kata Datuk Orang Kaya Besar.

“Terima kasih. Silakan tuan-tuan berjalan dulu, kami mengikut dari belakang.”

Setelah mendapat izin isterinya, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa, dengan berpakaian lengkap Awang Sulung pun pergilah bersama-sama jurubatu dan Bujang Selamatnya. Bujang Selamat disuruhnya mengepit Kinantan Sucinya, iaitu seekor ayam laga yang cekatan, sementara jurubatunya pula mendayung sampan tanda menujuke pangkalan Negeri Pati Talak Terengganu.

Ketibaan Awang Sulung ke negeri itu amat menghairankan rakyat Negeri Pati Talak Terengganu itu, kerana segala alat kebesaran berbunyi sendiri dan seluruh isi alam menyambut sama.

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009, )

i. Apakah maksud raja termakan cakap puterinya? 2m

ii. Berikan bukti bahawa kedatangan tetamu diraikan dengan perasaan gembira. 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah kedatangan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa disambut dengan begitu meriah? 3m
SKEMA
i. …pemerintah mendengar kata anakandanya.

ii. …raja menitahkan negeri dihiasi…orang-orang besar baginda arahkan menjemput tetamu…pembesar negeri membenarkan tetamu itu melakukan aktiviti yang disukai seperti menyabung ayam,bermain catur atau mengadakan kenduri.

iii. …kerana puteri itu daripada keturunan raja yang berpengaruh…menunjukkan bahaw negeri mereka negeri berdaulat dan tahu adat…sudah menjadi kebiasaan negeri-negeri pada zaman itu, tetamu daripada keturunan raja perlu disambut meriah, seperti yang diterima apabila baginda melawat negeri lain.

Prosa:Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 12

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Apabila melintasi perairan Pulau Salah Nama, keluarlah kumpulan lanun datang menyerang geliung panjang. Orang di geliung itu lari ke bawah menyelamatkan diri masing-masing, jurumudi sendiri telah lari lintang-pukang menyelamatkan nyawanya.

“Pergi kaupanggilkan budak hitam itu ke mari melawan bajak laut itu!” perintah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kepada Si kembang Cinanya.

Awang Sulung berhelah, katanya dia hanya layak menjadi penunggu reban dan penyapu rumah saja.

“Pergi kau sekali lagi memujuknya dengan bahasa yang lemah lembut.”

“Hai Kakak Kembang, bagaimana hendak melawan, tangan dan kakiku sakit-sakit!” Mendengar alasan itu tahulah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa apa yang mesti diberi Awang Sulung itu lalu disuruhnya Si Kembang Cinanya mengambil limau selimpat pagar dan sabun wangi untuk Awang Sulung pergi mandi. Turunlah Awang Sulung mandi lalu menggosok badannya; sekali menggosok limau, dua tiga panau tercelik; hilang cahaya bulan, timbul cahaya panaunya.

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009, hal. 35)

i. Apakah maksud menyerang geliung panjang? 2m

ii. Nyatakan tiga usaha Tuan Puteri Dayang Seri Jawa untuk memastikan Awang Sulung membantunya menghadapi lanun. 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah Awang Sulung memberi pelbagai alasan terhadap permintaan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? Nyatakan tiga alasan yang menjadi penyebab tindakan Awang Sulung. 3m

SKEMA
i. …menentang kapal layar perang yang panjang

ii. …menyuruh Si Kembang Cina memanggil Awang Sulung, tetapi Awang Sulung menyatakan dia tidak layak…dia meminta Si kembang Cina memujuk dengan bahasa yang lemah lembut, Awang Sulung menolak dengan alasan kakinya sakit…dia menyuruh Kembang Cina mengambil limau selimpat pagar lalu diserahkan kepada Awang Sulung.

iii. Awang Sulung memberi pelbagai alasan untuk melihat kesungguhan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mahu mendapatkan khidmatnya…dia tidak mahu berkawan rapat dengan puteri itu agar puteri itu tidak mengetahui latar belakang hidupnya…kemungkinan sememangnya tubuhnya letih dan tidak mampu membantu orang lain.

Prosa: Pelayaran yang Penuh Peristiwa-Soalan 11

SOALAN 11

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Ampun Tuanku, patiklah yang memeliharakan geliung ini daripada amuk Tuan Puteri Dayang Nuramah kelmarin.”

Tuanku Nakhoda Tua yang baru pulih dari mabuknya terpisat-pisat membelek-belek keris jurumudi yang penuh berdarah itu. Fikirnya, sungguh juga kata jurumudi itu, kerana waktu amuk itu berlaku beta jatuh pengsan.

Tiga hari tiga malam lamanya geliung itu berlabuh di Pulau Tapai. Anak-anak geliung bersuka ria dengan pelbagai jamuan. Kemudian Tuanku Nakhoda Tua berkata,”Jikalau selamat geliung ini sampai ke Tanah Jawa, akan kukahwinkan puteriku Dayang Seri Jawa dengan sesiapa yang dapat menyelamatkannya.”

“Ampun Tuanku, patiklah akan menjadi galang gantinya hingga selamat sampai ke Tanah Jawa,”sembah jurumudi.

“Sabarlah wahai jurumudi, sekarang kita masih dalam perjalanan, kita belum lepas daripada bahaya yang besar, kerana bajak laut terlalu banyak di lautan depan ini.”
Pada suatu hari ketika anak-anak geliung itu memikul kayu api dan mencari air di pulau, terlihatlah oleh jurumudi itu akan Awang Sulung. “Eh, mengapa budak hitam itu duduk dan makan saja, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? Tidakkah ia disuruh bekerja seperti anak-anak geliung yang lain?”

“Apa kau peduli, geliung ini bukan kepunyaanmu, bukan nasi kau yang dimakannya dan bukan air kau yang diminumnya.”

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009, hal. 33)

i. Apakah maksud frasa terpisat-pisat membelek-belek keris berdasarkan petikan? 2m

ii. Apakah yang telah diumumkan oleh Nakhoda Tua? 3m

iii. Pada pendapat anda, apakah tujuan Awang Sulung menyamar sebagai budak yang comot? 3mSKEMA
i. …termangu-mangu sambil memerhati keris.

ii. …sesiapa yang mampu menyelamatkan seluruh isi kapal akan dikahwinkan dengan anaknya…pelayaran mereka akan menempuh dugaan hebat kerana mereka akan melalui laluan yang dipenuhi lanun

iii. …merasai pengalaman sebagai orang biasa…menguji pembesar-pembesar di sesuatu kawasan, sama ada menghormati orang ramai atau tidak…mengetahui tahap layanan yang diterima oleh golongan bawahan

Monday, November 22, 2010

Prosa:Pelayaran yang penuh peristiwa-soalan 10

SOALAN 10

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Dengan hal yang demikian sampailah geliung panjang itu ke negeri Pati Talak Terengganu.
Ketika geliung panjang kenderaan Tuan Puteri Dayang Seri jawa itu berlabuh, Tuan Puteri Pinang Masak, Puteri Uli Pati Talak Terengganu sedang beristirahat di atas petarana di magun. Melihatkan kesampaian geliung itu, Tuan Puteri menitahkan Si Kembang Cinanya pergi bertanyakan tentang geliung itu, tetapi si Kembang Cina menyuruh pula Bujang Selamat pergi bertanya.

“Hai jurubatu, dari mana geliung ini datang dan apa hajat datang ke mari?”

“Kami datang dari Negeri Bandar Mengkalih hendak pulang ke Negeri Semarang di Tanah Jawa.”

“Apakah muatannya?”

“Kami belayar bukan hendak berniaga, cuma hendak meninjau kati dan dacing , cupak dan gantang, adat resam negeri orang.”

Bujang Selamat berlari-lari pulang memberitahukan hal itu kepada baginda raja. Titah baginda, “Bagaimana hendak melihat adat resam orang kalau tidak naik ke darat? Pergilah kau sekali lagi Bujang Selamat, tanyakan adakah mereka tahu adat orang di laut.”
Bujang Selamat pun berlari-larilah pula menuju ke geliung panjang lalu bertanyakan hal itu.

Sahut Awang Sulung, “Adat di laut kami tahu:jika ada angin belayar, jika tidak berlabuh.”
“Tahukah pula encik adat orang di negeri?” Tanya Bujang Selamat.

“Tahu juga, tetapi kerana berlabuh di laut, entah apa pula pantang larangnya.”

Kemudian berlari-larilah Bujang Selamat menyampaikan hal itu kepada baginda raja. Kemudian dititahkannya pula Bujang Selamat pergi bertanyakan nama juragan, nakhoda, jurubatu dan jurumudi geliung panjang itu.


i. Apakah maksud rangkai kata meninjau kati dan dacing? 2m

ii. Jelaskan perkara yang dilakukan oleh Tuan Puteri Pinang Masak. Puteru Uli Pati Talak Terengganu ketika geliung panjang itu berlabuh? 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengetahui adat di negeri orang apabila kita merantau di tempat orang? 3m


SKEMA

i. …melihat peluang perniagaan

ii. …Puteri Uli Pati Talak Terengganu sedang beristirahat di atas petarana di magun…apabila baginda melihatkan geliung itu sampai, Tuan Puteri menitahkan Si Kembang Cinanya pergi bertanyakan tentang geliung itu.

iii. …kita tidak akan dipandang serong…orang lain akan menghormati kita…kita mudah mendapat kawan

Prosa:Pelayaran yang penuh peristiwa-Soalan 9

SOALAN 9

Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Ketika Awang Sulung berpantun itu, sekali lagi rakyat Negeri Pati Talak menjadi hairan kerana terlihatkan gigi Awang Sulung yang cantik bercahaya-cahaya bagai kilat sembur-menyembur itu.
Sungguhpun dalam hatinya mahu mengatakan bahawa putera ini mungkin anak saudaranya, tetapi hatinya masih merasa ragu-ragu sebab takut tersalah orang kelak malu di tengah khalayak ramai.

“Sila anakanda ke balairung seri.”

“Baiklah, ayahanda. Tetapi anakanda hendak ke gelanggang sabung terlebih dahulu.”

Di gelanggang, disuruhnya Bujang Selamat bertanyakan tentang adat bergelanggang. Jawab penghulu gelanggang.”Bermain di sini beradat juga, encik.” “Bolehkah menyeru tuah ayam di dalam gelanggang?” Tanya Bujang Selamat lagi.

“Semuanya boleh, encik. Yang tidak boleh hanya mencabut keris di pinggang, membuang tengkolok di kepala, menyingsing lengan dan menyerukan anak lelaki.”


i. Berikan maksud rangkai kata bagai kilat sembur-menyembur 2m

ii. Apakah adat menyabung ayam yang tidak dibenarkan seperti dijelaskan oleh penghulu gelanggang sebelum acara menyabung ayam dijalankan? 3m

iii. Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat dahulu gemar menyabung ayam? 3m


SKEMA

i. …umpama cahaya yang memancar di langit berpancaran

ii. …mencabut keris yang tersisip di pinggang…mencampak tengkolok yang dipakai di atas kepala..menyingsing lengan baju

iii. …tidak ada pilihan hiburan yang lain…untuk mengisi masa lapang…kurang kesedaran dan pengamalan ajaran agama…dianggap tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang

Prosa: Pelayaran yang penuh peristiwa-soalan 8

SOALAN 8

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat sendiri.

Awang sulung enggan menghadap, kerana katanya beliau anak sakai yang tidak layak datang menghadap.

Mendengar jawapan itu Tuanku Nakhoda Tua bertanya kepada puterinya,”Wahai anakanda, nampaknya Awang Sulung telah berkecil hati kepada ayahanda, sedangkan dulu ayahanda tidak tahu tentang kelebihannya! Pergilah anakanda memanggilnya pula.”

“Anakanda tidak mahu ayahanda. Adakah patut enau mencari sigai, lesung mendapatkan antan? Pergilah ayahanda memanggilnya sendiri.”

Mahu tidak mahu terpaksalah Tuanku Nakhoda Tua berangkat sendiri ke jubungan seraya bertitah,”Wahai anakanda, janganlah berkecil hati dengan perbuatan ayahanda, kerana ayahanda ini sudah tua: penglihatan sudah kabur, pendengaran pun sudah kurang, haram ayahanda tidak mengetahui bahawa rupa-rupanya anakanda yang telah memelihara geliung ini seisi-isinya.!”

“Ampun tuanku, titah Tuanku itu benar, tetapi patik adalah menumpang teduh di dalam geliung ini saja, patik telah berhutang dan patik belum pun melunaskannya lagi.”

Tuanku Nakhoda Tua memimpin tangan Awang Sulung lalu dibawanya ke depan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa, puterinya. “Anakanda Dayang, siapakah sebenarnya yang telah memeliharakan geliug ini daripada serangan Tuan Puteri Dayang Nuramah dan bajak-bajak laut tempoh hari?”

“Dialah ayahanda, orang yang kita cari selama ini sejak kita meninggalkan Semarang, Tanah Jawa. Dialah yang bernama Awang Sulung Merah Muda.”

Kemudian Tuanku Nakhoda Tua segera menitahkan Mualim Cik Mas membacakan khutbah nikah kerana mengahwinkan Awang Sulung Merah Muda dengan puterinya. Jurumdi yang telah melarikan diri terus memegang kemudi dengan hati yang marah bercampur malu.

(Dipetik daripada “Pelayaran Yang Penuh Peristiwa” dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Berikan maksud enau mencari sigai, lesung mendapatkan antan berdasarkan petikan. 2m

ii. Apakah alasan yang digunakan oleh Tuanku Nakhoda Tua semasa memujuk Awang Sulung Merah Muda? Kemukakan tiga alasan tersebut. 3m

iii. Pada pendapat anda, wajarkah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa menolak permintaan ayahandanya untuk memanggil Awang Sulung Merah Muda? Kemukakan tiga pendapat anda. 3m


SKEMA
i. …perempuan atau gadis yang mencari atau mendapatka lelaki

ii. …ayahanda sudah tua…penglihatan sudah kabur…pendengaran sudah kurang…dia benar-benar tidak mengetahui bahawa Awang Sulung Merah Muda yang menyelamatka geliung

iii. wajar kerana:…puteri akan dilihat sebagai tidak sopan…Tuanku Nakhoda yang bersalah dan sepatutnya baginda yang berjumpa sendiri denganAwang Sulung Merah Muda…Awang Sulung Merah Muda akan mentaati perintah Tuanku Nakhoda Tua

Prosa: Pelayaran yang penuh peristiwa-soalan 7

SOALAN 7

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Ampun Tuanku,” kata ketua-ketua lanun itu, “harap dapat dibuang isi geliung ini kerana patik hendak mengisikan wang dinar emas di dalamnya.”

Setelah penuh sarat geliung itu dengan wang dinar emas diisikan oleh lanun-lanun itu, mereka pun bermohon kembali ke bahtera masing-masing.

Melihatkan lanun itu telah pergi, jurumudi segera mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam lagi, kemudian dengan keris berdarah itu pergilah dia menghadap Tuanku Nakhoda Tua mengatakan dialah yang telah menyelamatkan geliung itu daripada dirampas oleh lanun.

Dengan tidak berfikir panjang lagi, Tuanku Nakhoda Tua percaya dengan kata-kata jurumudi yang palsu itu, lalu baginda menitahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu.

Apabila jurumudi dan Mualim sudah sedia di depan Tuanku Nakhoda Tua, masuklah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan geramnya, “Ya ayahanda, tua orang tua, berakal; makin tua makin berminyak, tapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk!”

Tuan Nakhoda menjadi tersentak, “Hai anakku yang tidak tahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?”

“Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak, sebab itulah anakanda berkata demikian. Cubalah ayahanda lihat siapakah di dalam petak jubung yang dilingkari tali sauh itu?”


(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antalogi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009).


i) Terangkan maksud tua cendawan makin tua makin busuk yang digunakan dalam petikan di atas? [2 m]

ii) Mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mengibaratkan ayahandanya seperti tua cendawan makin tua makin busuk? Nyatakan dua sebab. [2 m]

iii) Pada pendapat anda, wajarkah Tuanku Nakhoda Tua mengahwinkan anaknya, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan jurumudi? Nyatakan empat alasan anda. [4 m]
JAWAPAN :
i) … Tuanku Nakhoda Tua yang sudah tua itu tidak dapat memberikan pendapat atau membuat tindakan yang betul.

ii) … kerana mata ayahandanya sudah kabur, yakni ayahandanya tidak menyiasat lebih dahulu kedudukan yang sebenar.
… kerana telinga ayahandanya sudah pekak, yakni mudah diperdayakan oleh jurumudi.

iii) Wajar :
… pada pandangan Tuanku Nakhoda Tua, jurumudi banyak jasanya.
…Tuanku Nakhoda Tua yakin bahawa jurumudi yang telah menghapuskan lanun.
…Tuanku Nakhoda perlu mengotakan janjinya
…anak seharusnya mengikut perintah ayahnya.
Tidak wajar :
… Tuanku Nakhoda Tua sepatutnya menyelidik kebenaran kata-kata jurumudi lebih dahulu
… Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai jurumudi
…jurumudi menipu Tuanku Nakhoda Tua dengan mengatakan bahawa dia yang menyelamatkan geliung itu daripada dirampas oleh lanun
…jurumudi seorang pengecut dan gemar mengambil kesempatan atas susah payah orang lain.

Prosa: Pelayaran yang penuh peristiwa-Soalan 6

SOALAN 6

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Melihatkan lanun itu telah pergi, jurumudi segera mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam lagi, kemudian dengan keris berdarah itu pergilah dia menghadap Tuanku Nakhoda Tua mengatakan dialah yang telah menyelamatkan geliung itu daripada dirampas oleh lanun.

Dengan tidak berfikir panjang lagi, Tuanku Nakhoda Tua percaya dengan kata-kata jurumudi yang palsu itu, lalu baginda menitahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu.

Apabila jurumudi dan Mualim sudah sedia di depan Tuanku Nakhoda Tua, masuklah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan geramnya, “Ya, ayahnada, tua orang tua, berakal; makin tua makin berminyak, tetapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk!”

Tuanku Nakhoda menjadi tersentak, “Hai anakku yang tidak tahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?”

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’, dalam antologi Hatga Remaja , Dewan Bahasa dan Pustaka)1. Apakah maksud rangkai kata , tua orang tua, berakal; makin tua makin berminyak, tetapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk? [2 m]

2. Nyatakan siapakah “anakanda” dan siapakah “ayahanda” dalam petikan di atas? Apakah pula penerangan yang dikemukakan oleh “anakanda” kepada “ayahanda” itu. [3m]

3. Pada pendapat anda, mengapakah jurumudi bersungguh-sungguh hendak memperisteri Tuan Puteri sungguh-sungguh hendak memperisteri Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? Berikan alasan anda. [3 m]

JAWAPAN:
1. Maksud rangkai kata ini ialah orang tua sepatutnya bertambah cerdik kerana berpengalaman seperti kelapa tua yang berminyak. Tetapi tua “ayahanda” diibaratkan cendawan yang semakin rosak dan membusuk kerana terus mempercayai kata-kata jurumudi tanpa usul periksa.

2. “Anakanda” ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa yang menerangkan kepada “ayahanda”, iaitu Tuanku Nakhoda Tua tentang jurumudi yang berbohong. Sebenarnya, Awang Sulung Merah Muda yang menjaga dan menyelamatkan kapal tersebut daripada serangan lanun, bukannya jurumudi.


3. Pada pendapat saya, jurumudi hendak memperisteri Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana kecantikan Tuan Puteri tersebut. Selain itu, keturunan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa merupakan golongan bangsawan, dipandang tinggi oleh masyarakat dan berharta pula. Jadi, jurumudi berhasrat merampas Tuan Puteri Dayang Seri Jawa daripada Awang Sulung Merah Muda agar cita-citanya itu tercapai.

Sunday, November 21, 2010

Prosa:Pelayaran yang penuh peristiwa-soalan 5

Soalan 5

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah beberapa lama berlabuh barulah orang-orang yang mabuk tadi tersedar. Sesetengahnya terpinga-pinga sambil bertanya-tanya di manakah mereka berada sekarang, tetapi jurumudi pula tersedar segeralah dia mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam. Dengan kerisnya yang berlumuran darah itu pergilah dia mendapatkan Tuanku Nakhoda Tua.

“Ampun Tuanku, patiklah yang memeliharakan geliung ini daripada amuk Tuan Puteri Dayang Nuramah kelmarin.”

Tuanku Nakhoda Tua yang baru pulih dari mabuknya terpisat-pisat membelek-belek keris jurumudi yang penuh berdarah itu. Fikirnya, sungguh juga kata jurumudi ini, kerana waktu amuk itu berlaku beta jatuh pengsan.

Tiga hari tiga malam lamanya geliung itu berlabuh di Pulau Tapai. Anak-anak geliung bersuka ria dengan pelbagai jamuan. Kemudian Tuanku Nakhoda Tua berkata, “Jikalau selamat geliung inisamapai ke Tanah Jawa, akan ku kahwinkan puteriku Dayang Seri Jawa dengan sesiapa yang dapat menyelamatkannya.”
“Ampun Tuanku, patiklah akan menjadi galang gantinya hingga selamat sampai ke Tanah Jawa,” sembah jurumudi.

“Sabarlah wahai jurumudi, sekarang kita masih dalam perjalanan, kita belum lepas daripada bahaya yang besar, kerana bajak laut terlalu banyak di lautan depan ini.”

Pada suatu hari ketika anak-anak geliung itu memikul kayu api dan mencari air di pulau, terlihatlah oleh jurumudi itu akan Awang Sulung. “Eh, mengapa budak hitam itu duduk dan makan saja, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? Tidakkah ia disuruh bekerja seperti anak-anak geliung yang lain?”

Oleh sebab terlalu marah melihatkan telatah jurumudi itu, jawab Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? “Apa kau peduli, geliung ini bukan kepunyaanmu, bukan nasi kau yang dimakannya dan bukan air kau yang diminumnya.”

Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mulai terfikir hendak menguji kecekapan Awang Sulung lalu disuruhnya Si Kembang Cina mengembalikan buyung suasa dan meminta Awang Sulung mengambil air, tetapi Awang Sulung berkayuh ke tengah laut di tempat arus yang paling deras untuk mengambil air.

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antalogi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009).


i) Apakah maksud rangkai kata menjadi galang ganti? [2 m]

ii) Mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyuruh budak hitam itu bekerja seperti anak-anak geliung yang lain? [3 m]

iii) Berdasarkan petikan di atas, tuliskan tiga watak dan perwatakan jurumudi.
[3 m]

JAWAPAN :
i) Maksud rangkai kata tersebut ialah mempertaruhkan diri.

ii) Tuan puteri tidak menyuruh budak hitam itu bekerja kerana tuan puteri :
- Mengetahui budak hitam itu adalah anak raja yang berdaulat / Awang Sulung Merah Muda.
- Menyayangi budak hitam itu.
- Mahu menyuruhnya memenuhkan air dalam buyung suasa.

iii) Perwatakan jurumudi ialah :
- Mabuk laut
- Pembohong – mengaku menyelamatkan geliung daripada serangan Tuan Puteri Dayang Nuramah.
- Iri hati – dengki melihat Awang Sulung Merah Muda tidak bekerja seperti anak-anak geliung yang lain.

Prosa: Pelayaran yang penuh peristiwa-soalan 4

Soalan 4

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mendengar suara itu lanun-lanun itu mulai gementar. Mereka kenal itulah suara Awang Sulung, “Hai, baru ini kita kiamat, kita sudah derhaka kepada penghulu kita sendiri dan kepada diri kita sendiri!” bisik mereka sesama sendiri.

“Ampun Tuanku, patik tidak tahu bahawa Tuanku rupanya di dalam geliung panjang ini,” sembah mereka beramai-ramai dengan tubuh yang gementar.

“Beta tidak beritahukan pelayaran beta pada kalian kerana beta menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kembali ke negerinya. Lagipun beta telah berhutang kepadanya sebanyak dua puluh lapan rial batu dan emas sejangka tiga untuk melangsaikan hutang beta kepada Datuk Batin Alam.”

“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku dukacita dengan hutang itu. Sekiranya Tuanku hendak kembali ke Bandar Mengkalih, biarlah patik isikan geliung ini penuh sarat dengan rial batu dan emas.”

(Dipetik daripada cerita “Pelayaran yang Penuh Perisitiwa” dalam antalogi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka).


(i) Apakah maksud rangkai kata isikan geliung ini penuh sarat? (2 m)

(ii) Mengapakah Awang Sulung tidak menghebahkan tentang pelayarannya? Nyatakan tiga sebab beliau berbuat demikian berdasarkan petikan di atas. (3m)

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah lanun-lanun begitu menghormati Awang Sulung? Berikan tiga sebab. (3 m)


JAWAPAN :
(i) … memuatkan kapal layar yang besar dengan padat.

(ii) … menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kembali ke negerinya
… berhutang kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sebanyak lapan rial batu
…menyelesaikan hutang kepada Datuk Batin Alam sebanyak emas sejangka tiga

(iii) … mempunyai sifat yang mulia
… seorang yang sangat bijaksana
… seorang pahlawan yang handal
… suka memaafkan kesalahan orang lain
…seorang yang sangat merendah diri

Prosa:Pelayaran Yang Penuh Peristiwa-Soalan 3

SOALAN 3

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah penuh sarat geliung itu dengan wang dinar emas diisikan oleh lanun-lanun itu, mereka pun bermohon kembali ke bahtera masing-masing.

Melihatkan lanun itu telah pergi, jurumudi segera mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam lagi, kemudian dengan keris berdarah itu pergilah dia menghadap Tuanku Nakhoda Tua mengatakan dialah yang telah menyelamatkan geliung itu daripada dirampas oleh lanun.

Dengan tidak berfikir panjang lagi, Tuanku Nakhoda Tua percaya dengan kata-kata jurumudi yang palsu itu, lalu baginda menitahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu.

Apabila jurumudi dan Mualim sudah sedia di depan Tuanku Nakhoda Tua masuklah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan geramnya, “Ya, ayahanda, tua orang tua, berakal; makin tua makin berminyak, tetapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk!”

Tuanku Nahkoda menjadi tersentak, “Hai anakku yang tidak ahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?”

“Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak, sebab itulah anakanda berkata demikian. Cubalah ayahanda lihat siapakah di dalam petak jubung yang diselingkari tali sauh itu?”

Tuanku Nakhoda Tua segera menjengah ke petak jubung. Dilihatnya ada seorang muda yang sangat tampan dengan wajahnya berseri-seri bagai purnama empat belas hari bulan. Baginda tetegun kagum lalu kembali bertanya kepada puterinya, “Hai anakanda, siapakah pemuda yang di dalam jubung itu?”

“Dialah budak hitam yang meminta tolong bayarkan hutangnya kepada ayahanda dulu, tetapi telah ayahanda nyahkan dia.”

(Antalogi Harga Remaja, halaman 40.)


i. Berikan contoh sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh jurumudi. (2 m)

ii. Mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa terlalu marah kepada Tuanku Nakhoda Tua? Berikan tiga sebab. (3 m)

iii. Pada pendapat anda, apakah akibatnya jika seseorang pemerintah mempercayai kata-kata orang bawahannya tanpa usul periksa? (3 m)JAWAPAN :

(i) … pembohong, iaitu memberitahu Tuanku Nakhoda Tua bahawa dialah yang menyelamatkan kapal itu daripada dirampas oleh lanun.
… mengambil kesempatan atas sikap Tuanku Nakhoda Tua yang mudah mempercayai kata-kata orang tanpa berfikir panjang.


(ii) …tidak berpuas hati dnegan keputusan Tuanku Nakhoda Tua
…tidak brsetuju berkahwin dengan jurumudi
… bertindak terburu-buru tanpa menyelidik lebih dahulu kebenaran / kesahihan sesuatu perkara.

(iii) … timbul rasa kurang senang dalam kalangan pihak yang dianiayai atau ditindas
… hilangnya rasa hormat orang bawahan kepada pemerintah.
… berlaku perkara yang tidak diingini seperti persengketaan, perpecahan, pergaduhan, dan sebagainya.

Prosa:Pelayaran Yang Penuh Peristiwa- Soalan 2

SOALAN 2

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Mendengar percakapan itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak tersabar lagi lalu menyampuk, “Wahai tuan-tuan sekalian, adakah patut orang yang serupa ini berhutang rial kepada patik? Sebenarnya dagang yang hina inilah yang telah menjadi tawanannya. Dia seorang pahlawan yang handal.”

“Kalau begitu,” kata Awang Sulung pula, “memanglah benar kata adinda, kerana kakanda telah menewaskan Tuan Puteri Dayang Nuramah yang hendak merampas kakanda daripada tangan adinda dan sekarang hutang pun sudah berbayar, piutang pun sudah diterima, maka memohonlah kakanda kembali ke Bandar Mengkalih.”

Oleh sebab terlupa hampa mendengarkan titah Awang Sulung itu, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa hendak terjun ke laut, tetapi segera dihalang oleh hulubalang yang ada di situ lalu dibawanya masuk ke magun. Di situ Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah tidak sedarkan diri.

“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku sakat lagi puteri itu, kalau berlaku sesuatu hal kita juga yang susah,” sembah hulubalang itu.

Kemudian si Kembang Cina pun berpantun:

“Jangan ditebang gelanggang itu,
Pucuknya ada berjurai-jurai;
Jangan dikenang yang hilang itu,
Sudah jauh digonggong murai.”

Balas Awang Sulung:

“Bagaimana tidak dikenang,
Pucuknya pauh selasih Jambi;
Bagaimana tidak dikenang-kenang,
Dagang yang jauh kekasih kami.”

(i) Apakah maksud magun? (2 m)

(ii) Mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak sedarkan diri? (3 m)


(iii) Pada pendapat anda, mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berpantun sedemikian dan apakah maksud pantun tersebut? (3 m)


JAWAPAN :
(i) Maksud kata tersebut ialah bilik kurungan di buritan kapal layar / bilik rehat jurumudi.

(ii) Tuan puteri tidak sedarkan diri kerana
- Enggan berpisah dengan Awang Sulung Merah Muda.
- Gagal terjun ke dalam laut kerana dihalang oleh hulubalang.
- Hendak bermanja dengan Awang Sulung Merah Muda .

(iii) - Tuan puteri berpantun sedemikian kerana tidak mahu Awang Sulung Merah Muda
pulang ke negeri asalnya.
- Menasihati Awang Sulung merah supaya melupakan kekasih lamanya kerana kekasihnya itu telah dimiliki oleh orang lain.

Prosa: Pelayaran Yang Penuh Peristiwa-Soalan 1

Soalan 1

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Beta tidak beritahukan pelayaran beta pada kalian kerana beta menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kembali ke negerinya. Lagipun beta telah berhutang kepadanya sebanyak dua puluh lapan rial batu dan emas sejangka tiga untuk melangsaikan hutang beta pada kepada Datuk Batin Alam.”

“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku dukacita dengan hutang itu. Sekiranya Tuanku hendak kembali ke Bandar Mengkalih, biarlah patik isikan geliung ini penuh sarat dengan rial batu dan emas.”

Mendengar percakapan itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak tersabar lagi lalu menyampuk, “Wahai tuan-tuan sekalian, adakah patut orang yang serupa ini berhutang rial kepada patik? Sebenarnya dagang yang hina inilah yang telah menjadi tawanannya. Dia seorang pahlawan yang handal.”

“Kalau begitu,” kata Awang Sulung pula, “memanglah benar kata adinda, kerana kakanda telah menewaskan Tuan Puteri Dayang Nuramah yang hendak merampas kakanda daripada tangan adinda dan sekarang hutang pun sudah berbayar, piutang pun sudah diterima, maka memohonlah kakanda kembali ke Bandar Mengkalih.”

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antalogi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka).(i) Siapakah “adinda” dalam petikan tersebut? (2 m)

(i) Nyatakan tiga alasan Awang Sulung ingin kembali ke Bandar Mengkalih. (3 m)

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah rakyat perlu mentaati sultan? (3 m)


JAWAPAN :

(i) “Adinda” dalam petikan tersebut ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.

(ii) Awang Sulung ingin kembali ke Bandar Mengkalih kerana dia telah berjaya menewaskan lanun-lanun yang menyerang geliung yang dinaikinya. Selain itu, hutangnya sebanyak dua puluh lapan rial batu dan emas sejangka tiga kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah dilangsaikan oleh lanun-lanun apabila lanun-lanun tersebut mengisikan rial batu dan emas ke dalam geliung. Awang Sulung juga telah berjaya menewaskan Tuan Puteri Dayang Nuramah, oleh itu hutangnya dianggap sudah berbayar.

(iii) Pada pendapat saya, rakyat perlu mentaati sultan kerana sebagai pemerintah negeri, sultan mempunyai darjat yang tinggi. Selain itu, rakyat perlu mentaati sultan supaya tidak dianggap penderhaka kerana penderhaka akan dihukum. Sultan juga dipercayai mempunyai daulat.

Cerpen Biarkan Samudera-Soalan 12

SOALAN 12

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Kasihan Mir.
“Jangan biarkan jiwa kosong.”

Hakimah merenung wajah ibu. Wajah itu penuh ketenangan. Ada sinaran lembut yang membersit terpancar dari mata ibu. “Kau harus isikannya dengan nur.”

“Nur?” Hakimah terkesima. “Ya, nur. Kauajar dia sentiasa membaca al-Quran. Kauajar dia mengenal Tuhan yang satu. Di situ ada ketenangan. Di situ ada kebahagiaan.”
Hakimah terdiam. Lama dia merenungi ibu. Teringat dia akan kata-kata puan kaunselor yang baru ditemuinya baru-baru ini.

“Dia mengalami konflik jiwa yang hebat. Mungkin juga kita dapat kelaskannya sebagai skizofrenia mudah. Peringkat permulaan sukar dilihat. Tandanya mungkin dapat dilihat sedikit demi sedikit. Pada mulanya dia tidak berminat dalam banyak perkara, tidak mahu keluar dan pergaulannya dengan orang lain semakin berkurangan.

“Dia kelihatan tidak bermaya dan mempunyai sikap bosan terhadap hidup. Dia mengabaikan pelajarannya. Pesakit ini harus diselamatkan secepat mungkin, kalau tidak, besar kemungkinan penyakitnya akan melarat.”

Hakimah terkedu. Direnungnya wajah puan kaunselor itu dengan pandangan sayu. Mir tidak boleh dibiarkan hanyut. Mir harus diberi kekuatan. Mir sahabatnya yang tulus. Mir lambang perjuangan. Namun jiwa Mir terlalu goyah.

(Dipetik daripada cerpen “Biarkan Samudera” oleh Raihanah Salleh dalam Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009, hlm 179)

i. Nyatakan tiga kesan yang berpunca daripada konflik jiwa yang dihadapi oleh Mir? 3m

ii. Sekiranya anda ialah Hakimah, mengapakah anda bersungguh-sungguh mahu membantu Mir? Berikan tiga sebab anda mahu membantu Mir. 3m

iii. Nyatakan satu iktibar yang terdapat dalam petikan dan dua iktibar lain dalam keseluruhan cerpen. 3m
SKEMA
i. …Mir tidak berminat dalam banyak perkara…tidak mahu keluar dan bergaul dengan orang lain…tidak bermaya dan mempunyai sikap bosan terhadap hidup

ii. …Hakimah sangat kasihan akan diri Mir…Mir ialah sahabat rapat Hakimah…Hakimah telah dididik menjadi orang berbudi oleh ibunya

iii. dalam petikan
Kita hendaklah berpegang teguh pada ajaran agama untuk memperoleh ketenangan…
dalam cerpen
Kita hendaklah menghulurkan bantuan kepada rakan yang memerlukan bantuan…Kita hendaklah berusaha mengatasi konflik yang menimpa diri.

Cerpen Biarkan Samudera-Soalan 11

SOALAN 11

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

“Ayah yakin samudera tetap akan terus bergelora meskipun dadanya sakit. Dia tetap menyumbangkan baktinya walaupun ayah tidak lagi menemaninya. Cuma ayah harap, engkaulah penerus dan pewaris untuk menjaga samudera itu. Mir. Jangan biarkan dadanya sakit, biarkan ia terus berbakti, selama-lamanya.”

Mir mengangguk dan menyunggingkan senyum.

“Amirah.”

Mir memandang ke sisi. Hakimah dengan wajah cerah, tiba-tiba sahaja terpamer di muka pintu. Ada kebahagiaan terpancar pada mata bening itu.

“Kau bercakap dengan siapa, Mir.”

“Aku bercakap dengan ombak, dengan samudera. Ayah menyuruhku menjaganya. Jangan sampai dikhianati. Biarkan pantai dengan bangunan mewah, asal jangan menyakiti samuderaku, biarkan ia bergelombang dan bergelora. Jangan mengkhianati dan mengotorinya.”

(Dipetik daripada cerpen “Biarkan Samudera” oleh Raihanah Salleh dalam Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka,2009)

i. Apakah pendapat ayah tentang samudera sebagaimana terdapat dalam petikan? 3m

ii. Seandainya Mir ialah anda, apakah yang perlu anda lakukan apabila mendengar pesanan ayah tentang pembangunan di kawasan pantai? 3m

iii. Huraikan satu nilai yang terdapat dalam petikan dan dua nilai yang terdapat dalam cerpen ini. 3m
SKEMA
i. …samudera akan terus bergelora meskipun telah banyak mengalami kemusnahan…samudera akan terus menyumbangkan baktinya kepada manusia.

ii. …saya akan menyokong setiap pembangunan yang ingin dilaksanakan di kawasan pantai namun pembangunan tersebut haruslah mematuhi garis panduan agar kawasan pesisiran pantai tidak terjejas…saya akan mematuhi arahan agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan pantai

iii. dalam petikan
menghargai. Cth: Mir terdengar suara ayahnya yang memintanya memelihara laut daripada tercemar…
dalam cerpen
prihatin. Cth: Hakimah mengambil berat masalah yang dihadapi oleh Mir…berani. Cth: Ayah Mir berani membelah samudera yang ganas untuk mencari rezeki.