BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Saturday, February 26, 2011

Syair Definisi Orang Berakal -soalan 14

SOALAN 14

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Huraikan maksud rangkap pertama. 2m

ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah kehidupan bagi orang yang tidak berilmu? 3m

iii. Nyatakan empat pengajaran yang terdapat dalam puisi tersebut. 4m
SKEMA

i. …orang yang pandai sama taraf dengan para ulama dan ahli agama kerana mereka dapat membimbing manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup.

ii. …dipandang rendah oleh masyarakat
…sentiasa hidup dalam kemiskinan dan kesusahan
…ketinggalan zaman kerana serba-serbi tidak tahu
…tidak disukai Allah kerana Allah tidak suka hamba-Nya pemalas

iii. …kita hendaklah membantu orang yang teraniaya untuk menegakkan keadilan
…kita hendaklah berkawan dengan orang yang berbudi pekerti mulia supaya kita tidak terikut-ikut dengan perangai baik mereka
…Kita hendaklah patuh perintah Tuhan supaya mendapat balasan yang baik pada kemudian hari
…Kita hendaklah merendah diri supaya dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan sesiapa sahaja
…Kita hendaklah gigih menuntut ilmu dan pandai memilih bahan bacaan agar dapat digunakan ke arah kebaikan.

Syair Definisi Orang Berakal - soalan 13

SOALAN 13

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Jelaskan maksud rangkap tujuh. 2m

ii. Pada pendapat anda, apakah faedahnya mengamalkan nasihat-nasihat yang terdapat dalam puisi di atas? 3m


SKEMA

i. …orang yang pandai tidak bosan menuntut ilmu…mereka juga bijak memilih bahan bacaan

ii. …kita akan menjadi orang yang berilmu dan dihormati dalam masyarakat
…kita disayangi oleh kawan-kawan dan disayangi oleh majikan
…kita akan patuh pada ajaran agama dan menjadi insan yang bertawakal kepada Tuhan.

Syair Definisi Orang Berakal -soalan 12

SOALAN 12

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Nyatakan tiga sifat orang yang berakal. 3m

ii. Pada pendapat anda, mengapakah orang yang berakal akan sentiasa disanjung tinggi? 3m

iii. Jelaskan nilai murni yang terdapat dalam syair ini. 3m

SKEMA

i. …menentang kekejaman
…dapat menyelesaikan masalah yang banyak
…sentiasa mematuhi perintah Tuhan

ii. …kerana bakat dan kebolehan mereka tidak mampu disangkal oleh sesiapa pun.
…kerana mereka menjadi tempat rujukan bagi seseorang yang mempunyai masalah
…kerana mereka boleh dijadikan contoh yang terbaik

iii. …bijaksana…penting untuk menyelesaikan masalah
…kasih sayang…penting bagi mereka yang berakal
…rajin…sentiasa rajin menuntut ilmu

Syair Definisi Orang Berakal - soalan 11

SOALAN 11

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Nyatakan dua ciri orang berakal. 2m

ii. Pada pendapat anda, mengapakah terdapat orang bijak yang turut melakukan perbuatan yang salah? 4m

iii. Huraikan tiga nilai murni yang terdapat dalam syair tersebut. 3m
SKEMA

i. …mampu menyelesaikan masalah yang banyak
…sentiasa patuh akan perintah Tuhan

ii. …mempunyai sikap mementingkan diri
…dipengaruhi oleh perasaan tamak untuk mendapatkan wang atau kuasa
…kurang ilmu agama dan kesedaran moral
…beranggapan bahawa kesalahan yang dilakukan sukar dibuktikan

iii. merendah diri…cth: mereka tidak bersikap angkuh dan bangga akan diri
keikhlasan…cth: sentiasa ikhlas dalam pekerjaan
kerajinan…cth: rajin membaca untuk menambahkan ilmu pengetahuan

Syair Definisi Orang Berakal -soalan 10

SOALAN 10

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Nyatakan tiga kebaikan berkawan dengan orang yang berilmu. 3m

ii. Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti melantik seseorang yang berilmu pengetahuan sebagai pemimpin? 3m


SKEMA

i. …akan mengecapi kebahagiaan di dunia…memperoleh kebahagiaan di akhirat…akan membela kita jika dianiaya…dapat mencontohi sikapnya.

ii. …pemimpin itu dapat mengatasi masalah secara bijaksana
…pemimpin itu berkemampuan mengepalai sesebuah organisasi/syarikat/negara
…pemimpin itu akan dihormati oleh semua orang
…pemimpin itu tidak mudah diperdaya oleh orang lain.

Friday, February 25, 2011

Syair Definisi Orang Berakal-soalan 9

SOALAN 9

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)kap

i. Berdasarkan rangkap kelima,keenam, dan ketujuh, nyatakan nilai yang boleh diteladani. 3m

ii. Pada pendapat anda, mengapakah tindakan yang kita lakukan perlu menggunakan akal? 3m

iii. Berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. 3m
SKEMA

i. …bersikap merendah diri…cth: raja tidak bersikap sombong terhadap orang bawahannya atau pekerjanya…pandai menyesuaikan diri…cth: raja pandai menambat hati rakan…rajin…cth: raja banyak membaca buku sambil membuat kupasan.

ii. …untuk mengelakkan musibah yang tidak diingini berlaku…kerja-kerja yang dilakukan lebih cepat dan berkualiti…kerja yang dilakukan akan mendapat pujian dan kebanggaan orang yang menyuruhnya.

iii. kita harus membetulkan kesalahan yang dilihat… cthnya: apabila kesalahan itu berlaku di hadapan mata, lebih-lebih lagi jika kita sebagai seorang ketua.
Kita perlu mematuhi hukum syarak…cth: kita tidak boleh sama sekali melanggar hukum syarak kerana perbuatan itu berdosa…
Kita hendaklah sentiasa membaca…. cth: penyair menekankan membaca boleh memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dan banyak permasalahan dapat diselesaikan

Syair Definisi Orang Berakal- soalan 8

SOALAN 8

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Orang berakal sangat mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.

Kerana ia akalnya tajam,
Menjadi kepala bela bermacam,
Jikalau mata melihatkan kejam,
Disebutlah jalannya ia tersunjam.

Telek pandangan dengan makrifat,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
Tiada mengasihi orang yang jahat,
Takut akhirnya menjadi fazihat.

Jika ia dikasihi raja,
Tiadalah ia melanja-lanja,
Tiadalah menyombong pada bekerja,
Dengan taulannya bersamaan sahaja.
Apabila raja kasih sangat,
Makin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
Merendahkan diri serta berkhidmat.

Demikian lagi dengar olehmu,
Tanda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
Mencari kupasan jangan tersemu.

RAJA ALI HAJI
(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Berdasarkan rangkap kelima, nyatakan sikap seseorang yang dikasihi oleh raja.
3m

ii. Pada pendapat anda. mengapakah kita ditegah mengasihi orang yang jahat? 3m

iii. Berikan tiga nilai murni yang terdapat dalam puisi di atas?SKEMA

i. …orang itu tidak akan berkelakuan tidak senonoh seperti berjalan sesuka hati…orang itu tidak akan menyombong kepada pekerja…orang itu akan bersikap rendah diri dan mahu terus berkhidmat.

ii. …kerana lambat-laun kita akan terpengaruh untuk bersikap jahat juga…segala perlakuannya bertentangan dengan undang-undang…untuk memastikan kita dapat membantu kerajaan menjaga keamanan negara

iii. kepatuhan…penyair menyarankan kita mengikuti tingkah laku anbia dan aulia…kasih sayang…penyair memeparkan tentang sikap mengasihi para sahabat…rendah diri…penyair menjelaskan perlunya bersikap rendah diri kepada kawan.